Ochrona danych osobowych jest ważna dla Sprecher Automation GmbH i jej spółek powiązanych (dalej łącznie określanych jako "Sprecher Automation"). Sprecher Automation przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

Informacja o ochronie danych


Dane osobowe nie będą przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, o ile nie podano inaczej w wyżej wymienionych informacjach na temat ochrony danych.

Następujące dane (dane protokołu) są przesyłane w formacie anonimowym IP podczas wizyty na stronie internetowej:

  • Adres IP
  • Typ /wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL wcześniej odwiedzonej strony
  • Czas odwiedzin strony

Te dane nie mogą służyć do identyfikacji żadnej osoby fizycznej.


Sprecher Automation korzysta z usług Google Analytics, serwisu analiz internetowych firmy Google Inc. ("Google"), między innymi w celu uzyskania informacji, które obszary witryny są klikane, aby poprawić wygląd i funkcjonalność witryny.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, tzn. pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny.

Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google w USA. Ze względu na anonimizację, adres IP przed przesłaniem go do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest skracany w USA po przesłaniu kompletnego adresu na serwer Google. Google, w imieniu operatora strony internetowej, będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, w celu zestawiania raportów na temat aktywności sieciowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia dodatkowych usług na rzecz operatora strony w związku z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje również stronom trzecim, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie zezwala na powiązanie adresu IP z innymi danymi Google.

Dane protokołu są usuwane 14 miesięcy po ostatniej wizycie na stronie.

Odwiedzający witrynę mogą w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec instalacji plików cookie za pomocą wtyczki przeglądarki Google. Wtyczkę można pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W tym przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być w całości dostępne.

Podmioty danych mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania i złożenia skargi do organu nadzorującego, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Kontakt - szczegóły

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

Sprecher Automation GmbH
Franckstrasse 51
A-4020 Linz / Austria
T: +43 732 6908-0
F: +43 732 6908-278
www.sprecher-automation.com
datenschutz@sprecher-automation.com

Lista wszystkich krajowych i międzynarodowych organów nadzoru dostępna jest tutaj.

bgContainerEnde