COVID-2019 – Aktualizacja

Skupiamy się na bezpieczeństwie i zdrowiu przy jednoczesnym utrzymaniu wyników ekonomicznych

"Maksymalne bezpieczeństwo, zachowanie naszego zdrowia i zdrowia innych ludzi oraz dostępność dla naszych partnerów biznesowych!" – to wytyczne Sprecher Automation – nawet podczas pandemii koronawirusa.

W obecnej sytuacji wszyscy mierzymy się z wyzwaniami osobistymi, a także ekonomicznymi.  Chcielibyśmy zapewnić Państwa, naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych, że nadal - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obostrzeniami - prowadzimy naszą działalność w zakresie doradztwa, zapytań, ofertowania i szkoleń oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa dokumentacji projektowej, dostaw towarów i usług, a także utrzymania stabilnej pracy systemów energetycznych oraz infrastruktury o strategicznym znaczeniu.

W aktualizacji do oświadczenia na temat COVID-2019 przedstawiamy przegląd naszych bieżących działań.

Erwin Raffeiner, CEO Sprecher Automation

 

Produkcja

Ponieważ nasze produkty powstają wyłącznie w siedzibie głównej Sprecher Automation w Linz / Austria, mamy możliwość elastycznego dostosowania naszych środków do szybko zmieniających się warunków. Bardzo wcześnie podjęliśmy skuteczne środki w celu ochrony naszych pracowników, dlatego obecnie jesteśmy w stanie utrzymać produkcję bez znaczących ograniczeń.

Montaż i uruchomienia

W przestrzeni publicznej i podczas prac wykonywanych na obiektach stosujemy się do przepisów bezpieczeństwa i dodatkowych obostrzeń. Wszędzie tam, gdzie ze względu na wymagania prawne lub inne nie można na miejscu przeprowadzić zaplanowanych prac, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi oceniamy możliwość rozwiązań alternatywnych.

Sprzedaż, inżyniering i zarządzanie projektami

Dzięki podjętym przez nas środkom, również w tym przypadku możemy wykonywać wszystkie czynności, które można wykonać zdalnie (np. przygotowanie ofert, projektowanie), a te które muszą być wykonywane w naszych obiektach (np. testy systemów, inne testy) przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa.  Testy FAT i certyfikacje możemy również przeprowadzać poprzez wideokonferencje. Wszyscy nasi pracownicy dostępni są jak dotychczas, zgodnie ze swoimi danymi kontaktowymi (telefon lub e-mail). Nasza infolinia serwisowa jest również dostępna. Więcej informacji na temat pomocy technicznej można znaleźć tutaj.

Szkolenia produktowe

Nasze centrum szkoleniowe całkowicie przestawiło się na webinaria i realizuje również wydarzenia marketingu internetowego. Szkolimy nie tylko z zakresu teorii, ale prowadzimy również szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Po każdym webinarium materiały szkoleniowe, prezentacje, zrzuty ekranów i kopie zapasowe są udostępniane uczestnikom za pomocą naszej strony.

 

Pomimo rozległych skutków pandemii COVID-2019, na bieżąco realizujemy dostawy i usługi wykorzystując opisane środki. Ponieważ jednak nie można przewidzieć przebiegu COVID-2019, prosimy naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych o jak najszybszą wymianę informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dziękujemy za Państwa wsparcie.

 

 

bgContainerEnde