Nasz priorytet to

bezpieczeństwo i zdrowie przy jednoczesnym utrzymaniu wyników ekonomicznych

"Maksymalne bezpieczeństwo, zachowanie naszego zdrowia i zdrowia innych ludzi oraz dostępność dla naszych partnerów biznesowych!" – to wytyczne Sprecher Automation – nawet podczas pandemii koronawirusa.

W obecnej sytuacji wszyscy mierzymy się z wyzwaniami osobistymi, a także ekonomicznymi.  Chcielibyśmy zapewnić Państwa, naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych, że nadal - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obostrzeniami - prowadzimy naszą działalność w zakresie doradztwa, zapytań, ofertowania i szkoleń oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa dokumentacji projektowej, dostaw towarów i usług, a także w zakresie utrzymania stabilnej pracy systemów energetycznych oraz infrastruktury o strategicznym znaczeniu.

Erwin Raffeiner, CEO Sprecher Automation

 

Koncepcja zachowania bezpieczeństwa i higieny

Wdrożyliśmy kompleksową koncepcję zachowania bezpieczeństwa i higieny przez naszych pracowników i kontrahentów, która obejmuje między innymi zasady zachowania odległości i stosowania odpowiednich środków separacji przestrzennej w biurach oraz możliwość telepracy, w zależności od potrzeb. Nasz zespół ds. zarządzania kryzysowego stale monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i odpowiednio dostosowuje tę koncepcję.

Produkcja

Ponieważ nasze produkty powstają wyłącznie w siedzibie głównej Sprecher Automation w Linz / Austria, mamy możliwość elastycznego dostosowania naszych środków do szybko zmieniających się warunków. Bardzo wcześnie podjęliśmy skuteczne działania, dlatego obecnie jesteśmy w stanie utrzymać produkcję bez znaczących ograniczeń.

Montaż i uruchomienia

W przestrzeni publicznej i podczas prac wykonywanych na obiektach stosujemy się do przepisów bezpieczeństwa i dodatkowo wprowadzanych obostrzeń. Wszędzie tam, gdzie ze względu na wymagania prawne lub inne nie można na miejscu prowadzić prac tak, jak to było dotychczas, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi oceniamy możliwość rozwiązań alternatywnych.

Sprzedaż, inżyniering i zarządzanie projektami

W tych obszarach, zachowując najwyższe środki bezpieczeństwa, również możemy wykonywać wszelkie czynności (np. przygotowywanie ofert, projektowanie, testy systemów, inne testy itp.). Odbiory fabryczne i pomoc w uruchomieniach, w tym raporty z testów, możemy wykonywać również za pośrednictwem transmisji wideo. Ze wszystkimi naszymi pracownikami jak zwykle można się kontaktować telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Nasza infolinia serwisowa jest również dostępna. Więcej informacji na temat pomocy technicznej można znaleźć tutaj.

Szkolenia produktowe

Nasze Centrum szkoleniowe oferuje również szkolenia internetowe. Szkolimy nie tylko z zakresu teorii, ale prowadzimy również szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Po każdym webinarium materiały szkoleniowe, prezentacje, zrzuty ekranów i kopie zapasowe są udostępniane uczestnikom za pomocą naszej strony.

 

Pomimo rozległych skutków pandemii COVID-19, na bieżąco realizujemy dostawy i usługi wykorzystując opisane środki. Ponieważ jednak nie można przewidzieć przebiegu COVID-19, prosimy naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych o jak najszybszą wymianę informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dziękujemy za Państwa wsparcie.

 

 

bgContainerEnde