COVID-2019

Oświadczenie Sprecher Automation

Sprecher Automation uważnie monitoruje bieżący rozwój sytuacji dotyczącej pandemii COVID-2019 (koronawirus) i postępuje zgodnie z zaleceniami rządów i służb. Zespół zarządzania kryzysowego, utworzony specjalnie w tym celu, spotyka się regularnie w celu oceny sytuacji i wdrażania niezbędnych przepisów operacyjnych. Dotyczą one środków ochronnych i higieny, instrukcji na temat podróży i spotkań, a także środków mających na celu utrzymanie działalności biznesowej.

Ponieważ obecnie nie można przewidzieć globalnych skutków pandemii COVID-2019, a ograniczenia w sektorze publicznym, prywatnym i biznesowym podlegają również przepisom krajowym, stale reagujemy na zmiany, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę dla wszystkich naszych interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, państwa i społeczeństwa itp.) oraz w celu zapewnienia dostaw i usług dla naszych partnerów biznesowych na poziomie dotychczasowej jakości. Ponieważ nasz produkt SPRECON® jest produkowany wyłącznie w siedzibie głównej w Linz / Austria, mamy również możliwość elastycznego dostosowania naszych środków do szybko zmieniających się warunków.

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że nasze przepisy operacyjne są tworzone zgodnie z przepisami krajowymi i z pełną odpowiedzialnością firmy będącej dostawcą infrastruktury o krytycznym znaczeniu. Nasze działania nadal koncentrują się na sprawnej współpracy z klientem i prosimy o wymianę informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dziękujemy za Państwa wsparcie.

bgContainerEnde