Holzmesse 2010 - relacja

Chęć inwestowania odwiedzających przerasta nasze oczekiwania

Linz, 8.09.2010. Na tegorocznych Międzynarodowych Targach Drzewnych doświadczyliśmy wzrostu zapotrzebowania na technologie dla przemysłu drzewnego.

Ponad 40 procent gości, którzy odwiedzili nasze stanowisko planuje wzmożenie krótko i średnioterminowych inwestycji. Mieliśmy przyjemność gościć blisko 30 procent więcej odwiedzających niż podczas Targów Drzewnych w 2008 roku.

Nasi odwiedzający specjalnie zwracali uwagę na kompleksowe rozwiązania zdalnego sterowania i wynikające z nich korzyści ekonomiczne i techniczne. Typowe rozwiązanie „pod klucz” Sprechera – na przykład dla tartaku – składa się z kompletnego „e-pakietu”, zawierającego rozdzielnicę, system sterowania i nadzoru, systemy czujników i skanerów. W ten sposób klient otrzymuje klarowne i łatwe w obsłudze interfejsy, a także korzyści wynikające z długoletnich doświadczeń ekspertów Sprechera. 

 


E-pakiet: rozdzielnica, automatyka i system skanerów

 

Głównym napędem dla przemysłu drzewnego jest maksymalizacja wydajności i optymalizacja produkcji. Zmiana kilku ustawień w systemie zdalnego sterowania często skutkuje znaczącą poprawą opłacalności. Tak więc modernizacja systemów nadzoru w już istniejących fabrykach poprawia bezpieczeństwo pracowników, a także funkcjonalność całego systemu. Co więcej, specjalnie zainstalowany system skanerów optymalizuje proces produkcji, zwiększając kilkakrotnie wydajność.

Pomimo złej koniunktury w przemyśle, Sprecher Automation zdołał zamknąć kolejny rok działalności ponownie odnotowując 10 procentowy wzrost. Od momentu odłączenia się od firmy Alstom w 2002 roku, Sprecher podwoił także obroty i liczbę zatrudnionych.

Sukces Sprechera wywodzi się z konsekwentnego zaangażowania w innowacyjność i internacjonalizm. Od czasu powstania w 2002 roku Sprecher Automation zainwestował 40 milionów euro z własnych zasobów w rozwój produktów i zdobycie nowych rynków zbytu.

Dzięki prowadzonej polityce oraz doświadczeniom projektowym zdobytym w różnych gałęziach przemysłu, nasi klienci mogą czerpać korzyści z ciągłej ewolucji naszej oferty produktów i usług dla przemysłu drzewnego. W rezultacie osiągamy najwyższe standardy technologiczne, a klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozwiązań, zaspokajając swoje nawet bardzo specyficzne wymagania.

 

bgContainerEnde