Zintegrowany system zarządzania

Firma Sprecher Automation wprowadziła zintegrowany system zarządzania w oparciu o następujące standardy:

  • System zarządzania jakością (ISO 9001)
  • System zarządzania środowiskowego (ISO 14001)
  • System zarządzania BHP (ISO 45001)
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)

Połączenie tych dyscyplin zarządzania prowadzi do synergii i takiego wykorzystania zasobów, które umożliwia wydajne i zrównoważone zarządzanie naszymi procesami, usługami i produktami.

ISO 14001
Certyfikat ISO 14001 (Sprecher Automation GmbH)
Certyfikat ISO 14001 (Sprecher Automation Deutschland GmbH)
Certyfikat ISO 14001 (Sprecher Automation Schweiz AG)
Certyfikat ISO 14001 (Sprecher Automation Nederland B.V.)
ISO 45001
Certyfikat ISO 45001 (Sprecher Automation GmbH)
Certyfikat ISO 45001 (Sprecher Automation Deutschland GmbH)
Certyfikat ISO 45001 (Sprecher Automation Nederland B.V.)
Certyfikat ISO 45001 (Sprecher Automation Schweiz AG)
ISO 9001
Certyfikat ISO 9001 (Sprecher Automation GmbH)
Certyfikat ISO 9001 (Sprecher Automation Deutschland GmbH)
Certyfikat ISO 9001 (Sprecher Automation Nederland B.V.)
Certyfikat ISO 9001 (Sprecher Automation Polska Sp z o.o)
Certyfikat ISO 9001 (Sprecher Automation Schweiz AG)
ISO 27001
Certyfikat ISO 27001 (Sprecher Automation GmbH)
Certyfikat ISO 27001(Sprecher Automation Deutschland GmbH)
Certyfikat ISO 27001 (Sprecher Automation Nederland B.V.)
Certyfikat ISO 27001 (Sprecher Automation Schweiz AG)
bgContainerEnde