System sterowania procesem dla elektrowni węglowej Timelkam (Energie AG)

Przegląd

Nowoczesne systemy sterowania i monitorowania pracy

Energie AG Oberösterreich (Górna Austria) produkuje energię w elektrowniach wodnych, węglowych, na biomasę, a także słonecznych.

Większość energii powstaje w 34 elektrowniach wodnych i 7 elektrowniach węglowych. Ponad połowa dostarczanej w tym rejonie energii pochodzi z elektrowni należących do Energie AG.

 

Głównym wytwórcą energii dla Energie AG jest elektrownia cieplna w Timelkam, na którą składają się elektrownie: węglowa, na biomasę, gazowa i parowa.

Łącznie z planowaną elektrownią gazową i parową, Timelkam stanie się jedną z najnowocześniejszych, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska elektrowni w Europie.

Szczegóły

Wizualizacja kondensacji
Wizualizacja dostawy ropy

Nowoczesne systemy sterowania i monitorowania pracy

Pod względem ergonomicznym, oprócz innych cech, nowoczesne systemy sterowania zapewniają wszechstronną funkcjonalność i dostęp do wygodnych narzędzi inżynieryjnych i obsługi.

Zintegrowane systemy sterowania i monitorowania pracy w stosowanej wcześniej technologii sterowania procesem nie były już w stanie dłużej spełniać tych wymogów.

Chociaż urządzenia wejść/wyjść są ciągle akceptowane i dostępne na rynku, moduły sprzętowe i programowe mają krótką żywotność.

Co za tym idzie, modernizacja poziomów procesu sterowania w głównej mierze może polegać jedynie na wymianie całego systemu sterowania i nadzoru.

Zazwyczaj pociąga to jednak za sobą wymianę urządzeń wejść/wyjść, które nadal mogą być sprawne.

W marcu 2003 roku Sprecher Automation otrzymał zamówienie na modernizację poziomu sterowania procesem w elektrowni Timelkam.

Za pomocą systemu SPRECON-V Sprecher Automation dostarcza rozwiązanie, które pozwala na wymianę starych systemów wizualizacji procesu z zachowaniem istniejącego sprzętu sterowniczego.

W tym szczególnym zastosowaniu, przestarzały system sterowania i monitorowania pracy elektrowni został zastąpiony nowoczesnym i znacznie bardziej wydajnym systemem firmy Sprecher (SPRECON-V).

Schemat systemu sterowania procesem

 

Włączenie do systemu istniejącego sprzętu sterowniczego następuje poprzez inteligentny gateway, który z łatwością integruje różne struktury danych z systemem.

Obecnie sterowanie i  nadzorowanie pracy elektrowni odbywa się za pomocą 14 monitorów TFT i struktury typu serwer/klient o gorącej redundancji. W październiku 2003 roku nowy poziom sterowania procesem został w pełni oddany do użytku, a dalsza rozbudowa i ulepszenia systemu trwały do końca 2008 roku.

Serwer HMI:

  • 2 pary serwerów (każda po 1 czynnym i 1 w gorącej redundancji)
  • System LINUX® Red Hat Enterprise (każdy po 4 HD)
  • 2 niezależne zasilacze UPS dla każdego serwera
  • 1 osobny serwer rezerwowy

 

Topologia Ethernetowa:
Ring z dynamicznym zarządzaniem obciążeniem sieci

 

Liczba punktów danych:
Około 87 000 elementów (ok. 360 000 punktów danych)

 

Koncepcja redundancji:

  • Redundancja sprzętowa i programowa
  • Zastosowana na wszystkich poziomach
  • Płynne przejście
  • Automatyczne przywracanie
  • Automatyczna rejestracja i konfiguracja alarmów
bgContainerEnde