System zdalnego sterowania dla gazociągu „Südschiene” należącego do EVN

Moduł zdalnego sterowania w węźle gazowym
Stacja regulacji ciśnienia gazu (z wysokiego do średniego ciśnienia)

Gazociąg „Südschiene” to największy tego typu projekt realizowany przez firmę EVN AG w ciągu całej jej historii, projekt o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa dostaw. Nowy, wysokociśnieniowy gazociąg (DN 800, 70 bar) zastąpił starą linię, zbudowaną w latach 50-tych.

Zgodnie z planem 120km gazociąg (Gänserndorf – Semmering) został ukończony  jesienią 2011 roku.

Ten wysokociśnieniowy gazociąg zaczyna się w miejscowości Gänserndorf i prowadzi do stacji Semmering, przez takie miejscowości jak Velm, Eggendorf i Peisching/Hohe Wand. Następnie, po przekroczeniu granicy z krajem związkowym Styrią, ciągnie się do miasta Graz, nadzorowany przez Gasnetz Steiermark GmbH.

Sprecher Automation dostarczył system zdalnego sterowania dla tego nowego gazociągu. W węzłach sieci gazowej zainstalowano zdalne terminale SPRECON-E-C. Oprócz typowych zadań sterowania i monitorowania węzłów, komputery te służą również do monitorowania stacji regulacji ciśnienia gazu, a także do zdalnego sterowania i monitorowania gazociągowych stacji zaworowych. 

Wszystkie jednostki zdalnego sterowania zostały włączone do systemu SCADA w stacji Maria Enzersdorf, EVN, przez protokół IEC 60870-5-104.

bgContainerEnde