Modernizacja systemu sterowania dla stacji Dürnrohr (EVN AG)

Przegląd

Modernizacja rozdzielni 110kV i przyłączenie rozdzielni 20kV

Stacja Dürnrohr jest ważnym węzłem europejskich sieci energetycznych. Odpowiada również za przesył energii z pobliskiej elektrowni cieplnej w Dürnrohr (ponad 350MW).

Dürnrohr jest jedną z dziesięciu największych stacji w Austrii, obejmującą poziomy napięć 380kV i 220kV, należące do APG (Austriackich Sieci Energetycznych), a także 110kV i 20kV, należące do EVN (zakładu energetycznego w Dolnej Austrii).

Aby na przyszłość zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa i dostępności, 30-letnia rozdzielnia 110kV, składająca się z 2 pól transformatorowych (220/110/20kV), 1 pola sprzęgłowego z przełącznikami uziemnikowymi szyn i 8 pól liniowych, musiała zostać zmodernizowana.

Podniesiono także poziom bezpieczeństwa obsługi, a także poziom zautomatyzowania stacji.

Rezultatem owocnej współpracy pracowników EVN i Sprecher Automation, jesienią 2004 roku projekt został zakończony.

Szczegóły

Zakres dostaw i usług

Szafa zewnętrzna na stacji Dürnrohr

Modernizacja rozdzielni 110kV i przyłączenie rozdzielni 20kV

Zakres dostaw i usług

 • Zarządzanie projektem
 • Planowanie i dokumentacja
 • Szafy zewnętrzne i komputery polowe
 • Systemy nadzoru i sterowania stacją oraz panele sterownicze oparte na technologii VDU
 • Podłączenie systemów zabezpieczeń (szeregowych i równoległych)
 • Szeregowe połączenie z istniejącą jednostką zdalnego sterowania 20kV rozdzielnicy SN poprzez protokół ABB P214
 • Częściowa renowacja obwodów pomocniczych stacji
 • Przyłączenie oprzyrządowania pomiarowego z PQMS (System Zarządzania Jakością Energii)
 • Wymiana całego okablowania


Profesjonalna modernizacja – bez przerw w zasilaniu
Szczególnym wyzwaniem podczas prac modernizacyjnych było utrzymanie ciągłości pracy elektrowni. Aby zachować przepływ prądu w modernizowanych odpływach, Sprecher Automation stosował na czas prac remontowych tymczasowe instalacje okrężne.

Kilka takich instalacji zostało zamontowanych w budynku rozdzielni przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych na polach zewnętrznych. Ponieważ czas przeznaczony na modernizację był ograniczony, załoga mogła w szerokim zakresie korzystać z gotowych instalacji. W ten sposób zapewniono wystarczająco dużo miejsca na nowe systemy sterowania i szafy z zabezpieczeniami.

Co więcej, można było skrócić czas przeznaczony na modernizację pól (jeden tydzień na pole) i skutecznie zapobiec przestojom w pracy.

Wdrożenie systemu ELCAD 7.1.2, zgodnego ze standardami EVN
Po raz pierwszy wszystkie schematy obwodów zostały zaprojektowane w nowym programie ELCAD 7.1.2, zgodnym ze standardem EVN.

Spowodowało to znaczące korzyści dla operatora elektrowni: ułatwienia w obsłudze i usuwaniu usterek. 


SPRECON-E – system sterowania i nadzoru firmy Sprecher
Dzięki wdrożeniu systemów sterowania SPRECON-E rozdzielnice 110kV i 20kV mogą być obecnie centralnie sterowane na wyższym poziomie bezpieczeństwa i dostępności.

 • Wdrożone systemy sterowania stacją i zdalnego nadzoru:
  Centralna jednostka sterowania z wykorzystaniem komputera stacyjnego PRECON-E
 • Stacja operatorska z interfejsem VDU i pamięcią masową:
  SPRECON-V
 • Wzajemne połączenie szeregowe istniejących zdalnie sterowanych stacji rozdzielni 20kV poprzez protokół ABB P214
 • Szeregowe połączenie zdalnego sterowania z systemami sterowania APG, opartymi na protokole SAT 1703 PCMBA-EE
 • Szeregowe połączenie zdalnego sterowania z centrum sterowania EVN (operatorem systemu), opartym na protokole SAT 1703 PCMBA-EE, przygotowanym na IEC 60870-5-104
 • Połączenie wszystkich komputerów polowych SPRECON-E z komputerem stacji (światłowodowe)
 • Światłowodowe połączenie wszystkich urządzeń zabezpieczających z komputerem stacji SPRECON-E poprzez zintegrowany koncentrator światłowodowy
 • Centralne zbieranie danych o alarmach poprzez komputer stacji SPRECON-E


Obsługa i monitoring
Obsługa i monitorowanie stacji może odbywać się następującymi drogami:

 • Poprzez zdalny nadzór: centrum sterowania EVN (operator systemu)
 • Na poziomie stacji poprzez SPRECON-V (stacja operatorska VDU)
 • Sterowanie lokalne poprzez panele kontrolne komputerów polowych SPRECON-E z pełnograficznymi wyświetlaczami LC (poziom kontroli pól)

szczegóły 2

Szczegółowa wizualizacja głównego transformatora
Wizualizacja przeglądowa stacji
bgContainerEnde