Wprowadź e-mail. Instrukcja dotycząca resetowania hasła zostanie wysłana na skrzynkę.
Resetuj hasło

Kompleksowa realizacja dotycząca obwodów pierwotnych i systemu nadzoru stacji dla Austriackich Linii Kolejowych ÖBB, Stacja Tullnerfeld

Przegląd

Stacja Tullnerfeld
Szafa sterownicza dla linii napowietrznych

Rozbudowa linii kolejowych sprzyja intensyfikacji stosunków gospodarczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Modernizacja znaczących odcinków trakcji jest jednym z najważniejszych zadań prowadzonych przez Transeuropejską Sieć Transportową (TEN).

Dodatkowa stacja - Tullnerfeld musiała zostać wybudowana jako część odcinka nowobudowanej linii kolejowej pomiędzy Wiedniem a St. Pölten (Austria). Ta nowa stacja działa jako węzeł o napięciu znamionowym 110kV, który jest połączony ze stacjami Wagram, Auhof i Absdorf.

Stacje elektroenergetyczne Austriackich Linii Kolejowych ÖBB działają jako rozdzielnie o napięciu znamionowym 110kV lub 15kV zasilające sieć trakcyjną.

Spółka ÖBB Infrastruktura AG zleciła firmie Sprecher Automation dostarczenie kompletnego rozwiązania dotyczącego systemu obwodów pierwotnych i wtórnych stacji Tullnerfeld. Oprócz rozdzielnic o napięciu znamionowym 110kV i 15kV, a także całego systemu nadzoru i sterowania, zlecenie obejmowało także kompleksowe usługi – od planowania, poprzez dostawy, na uruchomieniach w marcu 2012 roku kończąc.

Szczegóły

Zewnętrzna szafa sterownicza
SPREPOWER MV-M7 rozdzielnica średniego napięcia (16,7Hz)
SPRECON-E-C komputer stacji
SPRECON-V460: rozdzielnica 110kV
SPRECON-V460: rozdzielnica 15kV

Po stronie pierwotnej systemu wykorzystano rozdzielnicę w izolacji powietrznej o napięciu znamionowym 110kV obejmującą stalową konstrukcję i  rozdzielnicę średniego napięcia 15kV.

Inne komponenty tego projektu to:

 • Schemat lokalizacji
 • Obliczanie wielkości zwarciowych
 • Wykresy naprężeń konstrukcji stalowych
 • Schematy uziemień
 • Plany tras ciągów kablowych
 • Schematy połączeń

 

Rozdzielnica SPREPOWER HV (110 kV)

W skład tych 13 rozdzielnic polowych wysokiego napięcia wchodzi:

 • 6 pól liniowych
 • 3 pola transformatorowe
 • 2 pola sprzęgła wzdłużnego szyny zbiorczej
 • 1 pole sprzęgła poprzecznego
 • 1 pole rozdzielnicy przenośnej

Zakres usług

 • Dostawa i posadowienie konstrukcji stalowych
 • Dostawa i instalacja systemu uziemienia
 • Dostawa i instalacja rozłączników i przekładników 110kV
 • Gotowe okablowanie wraz z końcówkami
 • Dostawa i instalacja kiosków wraz z komputerami polowymi i zabezpieczeniem szyn zbiorczych
 • Okablowanie całego systemu obwodów wtórnych
 • Przetestowanie i uruchomienie kompletnej rozdzielnicy

 

Rozdzielnica średniego napięcia
SPREPOWER MV-M7 (15 kV)

Rozdzielnica SPREPOWER MV-M7 (16,7 Hz) została skonstruowana specjalnie do zasilania trakcji. Rozdzielnica tego typu została zainstalowana także w innej stacji ÖBB (Stacja Reith).

Zakres usług

 • Dostawa i postawienie kompletnej rozdzielnicy oraz przetestowanie napowietrznej linii odpływowej
 • Dostawa i instalacja systemu uziemienia
 • Kompletne okablowanie (30kV, 300mm2: 3 lub 4-żyłowe)
 • Okablowanie całego systemu obwodów wtórnych
 • Zainstalowanie urządzeń sterowniczych i zabezpieczeń
 • Przetestowanie i uruchomienie kompletnej rozdzielnicy

 

Systemy potrzeb własnych SPREPOWER

Sprecher Automation dostarczył także wszystkie systemy potrzeb własnych (trzy poziomy napięć).

Zakres usług

 • Instalacja systemu obwodów 400/230V AC 50Hz do zasilnia systemów oświetlenia i gniazdek
 • Instalacja systemu obwodów 220V AC 16,7Hz do zasilania systemu ogrzewania, aparatów łączeniowych i budynków
 • Instalacja systemu obwodów 220V DC do zasilania systemu sterowania i nadzoru 110kV, rozdzielnicy 15kV i systemów potrzeb własnych, w tym sterowniki i zabezpieczenia
 • Kompletne okablowanie systemu obwodów wtórnych
 • Zainstalowanie urządzeń systemu sterowania i nadzoru oraz zabezpieczeń
 • Przetestowanie i uruchomienie kompletnej rozdzielnicy

 

System SPRECON do nadzoru i sterowania stacją

Oprócz systemu obwodów pierwotnych Sprecher Automation dostarczył do stacji Tullnerfeld również kompletny system sterowania i nadzoru stacji.

13 rozdzielnic polowych wysokiego napięcia (110kV) jest sterowanych przez 11 komputerów polowych SPRECON-E-C94, które zainstalowano w trzech kioskach zewnętrznych. 13 komputerów polowych SPRECON-E-C94 zainstalowano w przedziałach średniego napięcia. Dodatkowe komputery SPRECON-E-C96 kontrolują i nadzorują 44 złącza linii napowietrznych i wszystkie systemy pomocnicze.

System sterowania i nadzoru stacji SPRECON opiera się na topologii pierścienia z wykorzystaniem łączy optoelektrycznych.

Komputery polowe posiadają specjalną funkcję testowania napowietrznej linii odpływowej. Ta funkcja pozwala na jednoczesne sprawdzanie różnych odpływów.

Zabezpieczenia są połączone z komputerem stacyjnym za pomocą światłowodów.

System sterowania i nadzoru SPRECON-V460 pozwala na prostą i bezpieczną kontrolę i nadzór nad całą stacją. Co więcej, posiada funkcję wprowadzania danych procesu do systemu oraz ich archiwizowanie.

W normalnym trybie pracy stacja jest obsługiwana zdalnie z Meidling (rozdzielnica 15kV) i z Insbrucka (rozdzielnica 110kV).

bgContainerEnde