SCADA i systemy nadzoru i sterowania stacją dla Stadtwerke Mössingen (Miejski Zakład Komunalny)


Przykładowe wizualizacje w nowym systemie SCADA

Miejski zakład komunalny Mössingen (ok. 50km na południe od Stuttgartu, stolicy Badenii-Wirtembergii) zarządza sieciami energetycznymi Mössingen, Bästenhardt, Belsen i Bad Sebastiansweiler, a także, od 1 stycznia 2009r., sieciami Öschingen i Talheim.

Sprecher Automation dostarczył do stacji Dachtel i Öschingen systemy sterowania i nadzoru SPRECON-E, a także system SPRECON-V460 SCADA, który objął stacje i wszystkie lokalne stacje transformatorowe. Od tego momentu wszystkie stacje energetyczne Zakładu Mössingen mogą być sterowane i monitorowane poprzez nowy system SCADA.

Oprócz zarządzania projektem, Sprecher Automation uruchomił także wszystkie komponenty systemu.

Następujące fakty miały decydujące znaczenie dla klienta przy wyborze oferty firmy Sprecher Automation:

  • Elastyczność systemu, pozwalająca na jego rozbudowę w przyszłości
  • Łatwa i intuicyjna obsługa 
  • Zastosowanie ogólnie aprobowanego rozwiązania
  • Prosta parametryzacja
  • Najwyższa wiarygodność
  • Długofalowe oszczędności

Wszystkie systemy oddano do użytku na początku 2011 roku.

bgContainerEnde