SCADA i rozdzielnica średniego napięcia wraz z obwodami wtórnymi dla Stadtwerke Schwaz (Miejski Zakład Komunalny)

Przegląd

przegląd 1-2

Modernizacja systemu SCADA i nowa rozdzielnica 10 kV z systemami sterowania i nadzoru oraz zabezpieczeń

Miejski zakład komunalny w Schwaz (Tyrol, Austria) dostarcza energię elektryczną dla miasta Schwaz i okolicznych miejscowości. Zarządza również systemem wodociągów i kanalizacji ściekowej.

Jako doświadczony partner, Sprecher Automation otrzymał zamówienie na nowe centrum sterowania i nową rozdzielnicę SN.

przegląd 2

Ten Tyrolski zakład komunalny zarządza 4 stacjami, 130 stacjami transformatorowymi, 3 elektrowniami wodnymi, kilkoma stacjami uzdatniania wody wraz ze źródłami, a także kilkoma oczyszczalniami ścieków. Elektrownia posiada moc 11,3 MW.

Cała sieć wodociągów i kanalizacji jest monitorowana z centrum sterowania miejskiego zakładu komunalnego w Schwaz. W 2008 roku podjęto decyzję o instalacji supernowoczesnego centrum sterowania.

Długoletnie doświadczenie firmy Sprecher oraz nowoczesny i elastyczny centralny system sterowania i nadzoru SPRECON-V460 ostatecznie przekonały osoby decydujące o wyborze ofert.

Cała sieć energetyczna średniego napięcia (25/10/5kV) monitorowana za pomocą funkcji globalnego obrazu, w tym wszystkich lokalnych sieci (10/0,4kV)

Szczegóły

Modernizacja systemu

Modernizacja systemu SCADA i nowa rozdzielnica 10kV wraz z systemami sterowania i nadzoru oraz zabezpieczeń

Modernizacja systemu

W pierwszym etapie zamieniono istniejące centrum sterowania obszarami dostaw energii i wody pitnej nowym systemem SPRECON-V460. Wszystkie zdalne moduły sterownicze są teraz podłączone do nowych, redundantnych systemów centrum sterowania poprzez gateway’e SPRECON-E-C, zgodnie ze standardem IEC 60870-5-104. Sprecher dostarczył również nowe sterowniki SPRECON-E-C RTU.

Poza tym zobrazowano wszystkie stacje elektrowni i połączono je z serwerem elektrowni za pomocą centrum sterowania SPRECON-V460, umożliwiającego jednoczesną obsługę wielu obiektów.

Cały system składa się z 10 800 punktów generujących dane, 4 200 z nich jest obsługiwanych zdalnie.

Dzięki optymalnej współpracy między zakładem komunalnym w Schwaz a firmą Sprecher Automation, renowacja systemu została zrealizowana gładko i szybko.

Wszystkie dane procesu zostały sprawdzone efektywnie i sprawnie.

W październiku 2009 roku zakład komunalny w Schwaz rozpoczął pełną obsługę systemu wodociągowego i systemu sieci energetycznych za pomocą nowego, centralnego systemu nadzoru i sterowania.

Wizualizacja sieci dostaw wody pitnej ze zbiornikami i źródłami
Szczegółowy obraz dostawy wody: zbiorniki i różne mierzone wartości, trendy, poziomy i zużycie wody
Sieć średniego napięcia, stacje i zasilanie elektrowni
Bieżący trend obciążenia, moc elektrowni i zewnętrzne zasilanie z sieci TIWAG)

Nowa rozdzielnica 10kV

SPREPOWER-MV-M6 (10 kV)

Nowa rozdzielnica 10kV

Ta doskonała współpraca zaowocowała przedłużeniem projektu. Sprecher Automation otrzymał również zamówienie na nową rozdzielnicę 10kV dla elektrowni wodnej Vomperbach Oberstufe.

Nowa rozdzielnica SPREPOWER MV-M6 z pojedynczym systemem szyn zbiorczych wraz z systemem sterowania i zabezpieczeń, SPRECON-E, została dostarczona i uruchomiona na początku 2011 roku.

Wszystkie urządzenia sterujące i zabezpieczeniowe systemu SPRECON-E połączono z centralnym systemem sterowania SPRECON-V460 przy użyciu protokołu IEC 60870-5-104.

bgContainerEnde