Systemy sterowania i zabezpieczeń oparte na IEC 61850 (UW SOEST 2, STEDIN/Eneco, Holandia)

Przegląd

Modernizacja systemów sterowania i zabezpieczeń łącznie z interfejsem HMI, w oparciu o IEC 61850

Jako oddział Holdingu ENECO, STEDIN B.V. (Rotterdam, Holandia) zajmuje się dostarczaniem energii i gazu. ENECO jest jednym z głównych zakładów energetycznych w Holandii, zapewniającym dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla około 2,1 miliona klientów.

Sieć dostaw obejmuje zachodnią Holandię łącznie z konurbacjami Hagi, Utrechtu i Rotterdamu, największego portu morskiego na świecie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, do końca 2008 roku stacja została rozszerzona o dodatkowy transformator (150/50 kV).

Ponieważ istniejący system sterowania stacją, który został zainstalowany w latach dziewięćdziesiątych, nie mógł być rozszerzony, stacja wymagała nowych systemów sterowania i zabezpieczeń.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, obejmującej Unię Europejską, Sprecher Automation otrzymał zamówienie na modernizację całego systemu obwodów wtórnych stacji.

Szczegóły

SPRECON-E-P-D6: wielofunkcyjne urządzenia do sterowania i zabezpieczeń

Renowacja systemów sterowania i zabezpieczeń łącznie ze stacją roboczą z interfejsem HMI, opartym na protokole IEC 61850

Projekt ten obejmował:

 • Odnowienie całych systemów sterowania i zabezpieczeń łącznie z interfejsem HMI stacji roboczej dla wszystkich rozdzielnic stacji.
 • Instalacja nowych obwodów wtórnych w istniejących szafach zabezpieczeniowych i sterowniczych
 • Zainstalowanie nowej sieci światłowodowej LAN opartej na protokole IEC 61850
 • Nowy projekt schematów obwodów, a także dostosowanie już istniejących
 • Postawienie i uruchomienie nowych obwodów wtórnych przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości pracy stacji 

 

Dostawa obejmowała następujące systemy sterowania i zabezpieczeń SPRECON (oparte na IEC 61850):

 • Sterowniki SPRECON-E-C, komputery polowe i gateway’e (konwertery protokołów)
 • Wielofunkcyjne urządzenia sterownicze i zabezpieczające (SPRECON-E-P-D6) do zabezpieczeń odległościowych i nadprądowo-zwłocznych
 • System dyspozytorski SPRECON-V460 z interfejsem HMI

 

Sprecher Automation zaimplementował dodatkowo w systemie sterowania i nadzoru, opartym na IEC 61850, urządzenia zabezpieczające i regulatory napięć innych producentów.

SPRECON-V460: wizualizacja stacji SOEST 2

Dzięki tej modernizacji STEDIN odniósł następujące korzyści:

 • Najnowocześniejszy system sterowania i nadzoru obwodami wtórnymi w rozdzielnicach, zgodny z IEC 61850
 • Przyszłościowy system z możliwością ciągłej rozbudowy
 • Połączenie funkcji sterowniczych i zabezpieczeniowych w jednym systemie
 • Najwyższa dostępność dzięki topologii multi-ring i redundantnej kontroli stacji
 • Bezproblemowa integracja sieci LAN stacji z systemem SCADA dzięki połączeniom opartym na protokole TCP/IP
 • Otwarte interfejsy, umożliwiające podłączenie produktów innych producentów, dzięki wyłącznemu zastosowaniu międzynarodowych standardowych protokołów IEC 61850 i IEC 60870-5-104

 

Projekt rozpoczęto w lipcu 2008. Obwody wysokiego napięcia oddano do użytku w październiku 2009.

Wszystkie obwody średniego napięcia zaimplementowała firma Joulz BV – oddział ENECO – podczas nieprzerwanej pracy stacji, której operatorem jest końcowy odbiorca – STEDIN.

 

SPRECON-E system sterowania i zabezpieczeń dla stacji SOEST 2
bgContainerEnde