Infrastruktura - projekty zrealizowane

Gotowe rozwiązanie (110/15 kV) i system sterowania stacją (Stacja Tullnerfeld, Austriackie Linie Kolejowe ÖBB)

Kompletna technologia strony pierwotnej na 110/15kV (Stacja Reith, Austriackie Linie Kolejowe ÖBB)

SCADA i telemechanika zasilania trakcji (Mariazellerbahn, NÖVOG, Austria)

SCADA i sterowniki RTU dla systemu zasilania trakcji (Wiener Lokalbahnen, Austria)

 

 

Zdalne urządzenia sterownicze dla różnych systemów kolejowych (ÖBB Infrastruktur, Austria)

SCADA i system sterowania i nadzoru dla zakładu wodociągów i oczyszczalni ścieków (TAWEG, Niemcy)

Zdalne terminale i systemy sterowania dla węzłów sieci gazowej (gazociąg „Südschiene”, Netz Niederösterreich GmbH - EVN Gruppe, Austria)

System telemechaniki dla nowego gazociągu „Südschiene“ i „Westschiene“ (Netz Niederösterreich GmbH, EVN Group, Austria)

Automatyka i instalacja elektryczna budynku (Szpital Rejonowy w Linz, Austria)

Instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne, system przeciwpożarowy, sieć IT (OÖ Versicherung, Linz, Austria)

Główna i kondygnacyjna instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne (Julius-Raab-Heim, OÖ Studentenwerk, Linz, Austria)

bgContainerEnde