Automatyka i instalacja elektryczna budynku Szpitala Rejonowego w Linz

Przegląd

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu nowoczesnej automatyki

Szpital rejonowy w Linz to specjalistyczne centrum medyczne, które pełni ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej Górnej Austrii.

Ponadto szpital ten przoduje w różnorodności dostępnych specjalności medycznych.

Pod koniec 1999 roku Sprecher Automation otrzymał zamówienie na instalację wysokoprądową 400/230 V, a także system automatyki obiektowej. Projekt obejmował oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne i oświetlenie lądowiska dla helikopterów powstałe na nowowybudowanym budynku „D”, w którym umieszczono oddziały: Pneumonologii, Neurologii i Psychiatrii oraz Instytut Patologii.

 

W ramach tego szczególnego projektu Sprecher Automation dostarczył następujące produkty i usługi:

 • Rozdzielnię nn
 • Instalację oświetleniową i elektryczną w części ogólnej i medycznej zgodnie z normą ÖVE EN7 o podwójnym zasilaniu
 • Tablice sterownicze, alarmowe i kontrolne
 • Instalacja ciągów kablowych obejmująca ciągi kablowe o wzmocnionej wytrzymałości
 • Kompletny system oświetlenia
 • Kompletny system oświetlenia awaryjnego
 • Instalacja wyrównania potencjałów, uziemienia, instalacja odgromowa
 • Zewnętrzny system oświetlenia
 • Instalacja lądowiska helikopterów
 • Wszelkie prace związane z układaniem kabli i przyłączeniami

 

Prace instalatorskie obejmowały również planowanie:

 • 50 tablic rozdzielczych oświetlenia i energii elektrycznej
 • 19 tablic sterowniczych
 • Około 15000 m kabli zasilających
 • Około 15300 m kabli o klasie podtrzymania funkcji E30/E90
 • Około 175000 m kabli i linii
 • Około 37500 m rur
 • Około 1000 m aluminiowych kanałów parapetowych
 • Około 4000 m korytek kablowych
 • Około 5900 przełączników i gniazdek
 • Około 3160 opraw oświetleniowych

Szczegóły

Rozdzielnica niskiego napięcia
Trasy kablowe i instalacje obiektowe

Zasilanie

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu nowoczesnej automatyki

Zasilanie

Zasilanie dostarczane jest przez zakład energetyczny w Linz linią 10 kV przez trzy transformatory, każdy 1000 kVA.

Okablowanie niskonapięciowe przeciwzwarciowe pomiędzy transformatorami i dopływami głównej rozdzielnicy nn zostało umieszone w podłodze. Główna rozdzielnica nn posiada wysuwaną konstrukcję, żeby ułatwić wymianę uszkodzonych bezpieczników czy aparatów łączeniowych. 

Część instalacji oświetleniowej, gniazdek i wszelkie urządzenia medyczne służące ratowaniu życia zasilane są z awaryjnego systemu zasilania, który gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii.

Moc wyjściowa generatora awaryjnego wynosi 400 kVA, a dodatkowego generatora awaryjnego 150 kVA. System awaryjny, ze względów bezpieczeństwa, działa jako system redundantny.

Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania odbywa się automatycznie. Można je również przełączać ręcznie.

Wszystkie rozdzielnie kondygnacyjne i podrozdzielnie zasilane są przez system główny lub awaryjny, a przełączenie również odbywa się automatycznie.

Główne oświetlenie

Główne oświetlenie

System oświetlenia spełnia wszystkie wymogi ogólne i techniczne dotyczące oświetlenia i ochrony środowiska (np. laboratorium).

Główny nacisk położono na energooszczędność oświetlenia z elektronicznym sterowaniem.

Na oddziale endoskopii i patologii zainstalowano oświetlenie bakteriobójcze. Można je załączać bezpośrednio w pomieszczeniach za pomocą przycisków lub z poziomu centralnego systemu sterowania.

 

System oświetlenia awaryjnego

Cały budynek, zgodnie z normą ÖVE-EN2, posiada oświetlenie awaryjne. Centralna stacja akumulatorowa składa się z jednostki centralnej i czterech podstacji.

Dostarczono około 580 opraw oświetlenia awaryjnego z akumulatorami i obwodem gwarantowanym.

Aby ułatwić usuwanie usterek zastosowano następujące funkcje:

 • Osobny monitoring opraw oświetleniowych
 • Monitoring obwodów akumulatorowych
 • Książka kontroli i testów
 • Drukowanie protokołów
 • Sygnalizowanie awarii i alarmów do centralnego systemu sterowania

 

Lądowisko dla helikopterów

Z powodu rozbiórki budynku 18/F zaistniała potrzeba wykonania nowego lądowiska dla helikopterów.

Lądowisko jest oświetlone ośmioma reflektorami naziemnymi w kierunku od krawędzi płyty do jej środka.

Dodatkowo, na budynkach A i C Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego Górnej Austrii zainstalowano oświetlenie ostrzegawcze.

Światła na płycie lądowiska i w korytarzu prowadzącym do windy mogą być załączane radiowo przez pilota helikoptera lub z izby przyjęć znajdującej się w budynku B. W nagłych przypadkach oświetlenie można obsługiwać z tablicy rozdzielczej.

Światła ostrzegawcze uruchamiane jest przez załącznik zmierzchowy.

Zdobyta przez dziesiątki lat doświadczeń wiedza inżynierów Sprechera była gwarancją profesjonalnie przeprowadzonych konsultacji i kierowania projektem w obszarze systemów infrastrukturalnych i systemów automatyki obiektowej.

Sprecher Automation dostarczył i zainstalował wszystkie niezbędne systemy – zasilania, takie jak rozdzielnie wysokiego, średniego i niskiego napięcia czy instalacje budynku – oświetleniową, przeciwpożarową, oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa.

bgContainerEnde