System zdalnego sterowania dla autriackich kolei ÖBB

Urządzenia sterownicze i zdalne moduły sterownicze dla stacji kolejowych
Zdalne moduły sterownicze oświetlenia i punktów grzewczych
Urządzenia sterownicze i zdalne moduły sterownicze do podgrzewania pociągów

Opłacalność, niezawodność i bezpieczeństwo obsługi mają ogromne znaczenie dla powodzenia Austriackich Linii Kolejowych ÖBB.

Do osiągnięcia tego celu znacznie przyczyniają się  systemy zdalnego sterowania firmy Sprecher Automation. Urządzenia SPRECON monitorują złożoną i rozległą sieć kolejową. Optymalizują również całkowity pobór energii. Zdalne sterowniki SPRECON szybko identyfikują i lokalizują awarie, tym samym umożliwiają natychmiastowe i celne podjęcie środków zaradczych by zagwarantować ciągłość pracy systemu.

Pozwala to na redukcję opóźnień i dalszych awarii systemu, obniżając tym samym koszty obsługi.

Zdalne sterowniki SPRECON już od lat sprawdzają się na kolei. Ich funkcje to:

  • Zdalne sterowanie elektrowni, rozdzielni i stacji trakcji kolejowej
  • Zdalne sterowanie przełącznikami linii napowietrznych, a także punktami łączeniowymi wzdłuż linii kolejowej i na stacjach kolejowych
  • Automatyka kolejowych punktów grzewczych
  • Automatyka podgrzewania pociągów
  • Zdalne sterowanie oświetleniem platformy
  • Zdalna obsługa schodów ruchomych, automatów biletowych, systemów klimatyzacji i innych systemów kolejowych

Od początku 2010 roku Sprecher Automation dostarcza telemechanikę SPRECON dla różnych systemów kolejowych ÖBB.

bgContainerEnde