Modernizacja instalacji elektrycznej w domu studenckim "Julius-Raab-Heim" w Górnej Austrii

Dom studencki „Julius-Raab-Heim"
Stołówka
Bar i kawiarnia

Dom studencki „Julius-Raab-Heim" w Linz oferuje pokoje dla ponad 900 studentów. Budynek składa się z 4 sekcji z 2 piwnicami, parterem, 9-12 piętrami i strychem.

„Oberösterreichische Studentenwerk" zlecił firmie Sprecher Automation kompleksową modernizację instalacji elektrycznej, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, tablic rozdzielczych i wielu innych systemów. Wszystkie prace modernizacyjne musiały być wykonywane bez wyłączeń zasilania.

Zakres projektu:

  • Modernizacja głównej rozdzielni (model z konstrukcją wysuwaną)
  • Modernizacja tablic rozdzielczych na wszystkich kondygnacjach
  • Remont kapitalny wszystkich pokoi mieszkalnych, a także korytarzy, kuchni i pomieszczeń gospodarczych (łącznie ponad 560 pomieszczeń)
  • Instalacja oświetlenia awaryjnego z centralną stacją akumulatorową
  • Remont kapitalny stołówki i holu centralnego 
  • Montaż przełączników światła i sterowanie oświetleniem w standardzie EIB

Prace modernizacyjne zakończono w marcu 2009.

bgContainerEnde