Modernizacja instalacji elektrycznej dla firmy ubezpieczeniowej Insurance Group w Górnej Austrii

Pomieszczenia biurowe
Bar i kawiarnia
Sala bankietowa

Firma ubezpieczeniowa „Oberösterreichische Versicherung AG" z Linz, w Górnej Austrii, zleciła firmie Sprecher Automation kompleksową modernizację swojej instalacji elektrycznej. 

Zakres projektu:

  • Dostawa materiałów i położenie całej instalacji elektrycznej wraz z główną rozdzielnią i urządzeniami pomiarowymi
  • Dostawa materiałów i instalacja całego systemu oświetlenia  
  • Dostawa materiałów i instalacja całego systemu oświetlenia awaryjnego 
  • Dostawa materiałów i instalacja całego systemu przeciwpożarowego
  • Położenie okablowania sieci IT wraz z zarabianiem końcówek kabli 
  • Centralne sterowanie oświetlenia i rolet okiennych w sali bankietowej oraz w pomieszczeniach szkoleniowych i biurowych
  • Okablowanie mediów w sali bankietowej i w pomieszczeniach szkoleniowych
  • Wykonanie szczegółowych planów instalacji

Prace modernizacyjne zakończyły się w marcu 2011 roku.

bgContainerEnde