Gotowe rozwiązanie automatyki dla tartaku Säge Paskov s.r.o. (Mayr-Melnhof)

Przegląd

Automatyka, systemy skanerów i zasilanie

Säge Paskov s.r.c. (Północne Morawy, Republika Czeska) jest jednym z największych i najnowocześniejszych tartaków należących do grupy Mayr-Melnhof.

Firmie Sprecher Automation, jako długoletniemu partnerowi Mayr-Melnhof, zlecono realizację kompleksowego projektu  obejmującego zasilanie, sterowanie i systemy skanerów.

Poprzez budowę nowego, obok Leoben (Austria), tartaku, Mayr-Melnhof czyni szczególne przygotowania do wejścia na rynki zamorskie, takie jak USA czy Japonia.

W maju 2003 roku, Sprecher Automation otrzymał zamówienia na dostawę do nowego tartaku w miejscowości Paskov kompletnych systemów zasilania i obwodów głównych, a także całego sprzętu elektronicznego do linii obracania pni, optymalizacji linii cięcia.

Szczegóły

Zakres produktów i usług

SPRESCAN 3D – skaner rzeczywistego kształtu pnia

Automatyka, systemy skanerów i zasilanie

Zakres produktów i usług

 • Planowanie i zarządzanie projektem
 • Rozdzielnica średniego napięcia SPREPOWER 10kV
 • Rozdzielnica niskiego napięcia SPREPOWER 0,4kV
 • Systemy sterowania i nadzoru oraz zabezpieczeń SPRECON-E
 • Główne połączenie zasilające wytwórnię pulpy celulozowej Biocel
 • Ogólne okablowanie
 • Gromadzenie danych produkcyjnych dotyczących alarmów o błędach i przerwach w zasilaniu
 • Elektroniczne systemy sterowania pracą tartaku, w tym wizualizacja procesu obróbki drewna
 • Technologia transportu pni, w tym przemienniki częstotliwości dla tartaku  
 • Skaner do wymiarowania SPRESCAN 2D-512
 • Główny skaner SPRESCAN 3D

Zasilanie i obwody główne

SPREPOWER – rozdzielnica średniego napięcia 10kV

Zasilanie i obwody główne

Projekt systemu zasilania i obwodów głównych zawierał podajnik, obwody średniego i niskiego napięcia oraz planowanie, zarządzanie projektem i prace związane z okablowaniem. Zasilanie jest dostarczane poprzez system szyn zbiorczych o prądzie znamionowym do 3 000A. Ponadto  z systemem zasilania zintegrowano 12-polowe stacje kompensacyjne. 

Sąsiednia celulozownia Biocel dostarcza firmie Mayr-Melnhof Säge Paskov s.r.o. dwiema liniami zasilanie 5MVA do 11-polowej 10kV rozdzielnicy SN SPREPOWER firmy Sprecher. Rozdzielnica jest sterowana za pomocą urządzeń systemu SPRECON-E służących do nadzoru i sterowania stacjami energetycznymi.

System zasilania jest kontrolowany poprzez automatykę samoczynnego załączania rezerw (SZR) sprzężoną z automatyką samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO).

Każda linia zasilająca może dzięki temu przejąć obciążenie drugiej linii w przypadku awarii. 

Technologia automatyki drzewnej

Wizualizacja podawania pnia
Wizualizacja obracania pnia
Wizualizacja urządzenia obracającego

Technologia automatyki drzewnej

Sprecher Automation dostarczył do tego tartaku wszystkie systemy sterowania i wizualizacji zakładu, jak również technologię systemu transportu pni łącznie z przemiennikami częstotliwości. Ponadto zainstalowano tu również znane i aprobowane na całym świecie skanery SPRESCAN.

SPRESCAN 2D-512 dokonuje pomiarów drewna w 2D przed okorowaniem i rozdzieleniem.

SPRESCAN 3D gra rolę głównego systemu pomiarowego do selekcji pni. Skaner ten oblicza również kryteria sortowania. Wszystkie pnie są na wejściu mierzone i sprawdzane przez systemy skanerów SPRESCAN. Ponadto są sortowane pod względem typu drewna, średnicy, długości i jakości w zakresie 85 różnych kategorii produktowych. Wszystkie dane produkcyjne spływają bezpośrednio do centralnej bazy danych grupy Mayr-Melnhof.

Tartak w Paskovie pracuje w systemie „obiegu zamkniętego”. Kora jest spalana, a uzyskane tą drogą ciepło służy do suszenia drewna. Trociny trafiają do przerobu wtórnego, a wióry do zakładów papierniczych. Oba te odpady są odseparowywane bezpośrednio przy maszynie przez przesiewanie.

Pełna funkcjonalność tartaku została osiągnięta w trzech etapach prac. Szacuje się, że ostatecznie  w 2006 roku roczna produkcja osiągnie 1 milion metrów sześciennych.

bgContainerEnde