Obwody główne niskiego napięcia (400V) do sterowania siecią energetyczną Austriackich Sieci Energetycznych AG

Przegląd

Power Grid Control (fot.: APG)
SCADA (fot.: APG)

W 2009 roku, Austriackie Sieci Energetyczne AG (APG) włączyły do użytku swoje nowe centrum sterowania „Power Grid Control”, położone w południowo-wschodniej części Wiednia. System SCADA pełni rolę nadrzędnego centrum zarządzającego przesyłem energii w Austrii. Zbiera i przetwarza wszystkie dane dotyczące krajowych sieci energetycznych:

 • Koordynacja, planowanie i zarządzanie 100 000 przesyłów energii elektrycznej rocznie
 • Zarządzanie siecią wysokiego i najwyższego napięcia Austriackich Sieci Energetycznych AG
 • Optymalizacja przepływów obciążenia
 • Kierowanie przeciążeniami
 • Koordynacja wyłączeń przeprowadzanych w celu konserwacji i przeglądów
 • Zdalna kontrola stacji i rozdzielni

Z powodu międzynarodowej wymiany energii elektrycznej na zliberalizowanym rynku energetycznym w Europie, działalność Austriackich Sieci Energetycznych AG również sięga poza granice kraju.

Do nowego Centrum Sterowania Siecią Energetyczną firma Sprecher Automation dostarczyła system obwodów głównych niskiego napięcia, składający się z:

 • Rozdzielnicy niskiego napięcia SPREPOWER LV (25 pól wnętrzowych i napowietrznych)
 • Automatycznych przełączników
 • Zbierania i seryjnego przesyłu danych procesowych do systemu sterowania i nadzoru
 • Regulacji napięcia
 • Instalacji w obiektach klienta i prace związane z okablowaniem
 • Uruchomienie
 • Prace inżynieryjne i opracowanie dokumentacji

Rozdzielnica jest zasilana przez rozłączniki wysuwne (2 500A). Wszystkie pola liniowe zostały zaprojektowane jako człony w pełni wysuwne.

Szyna zbiorcza nie posiada punktów bazowych do zabezpieczeń przepięciowych, zgodnie z normą VDE 0660 (Rozdział 508).

System potrzeb własnych może być zdalnie sterowany i monitorowany dzięki komputerom polowym SPRECON-E. Wszystkie komendy, odpowiedzi, sygnały alarmowe i mierzone wartości są przetwarzane przez system sterowania i nadzoru SPRECON oraz przekazywane do centrum sterowania za pomocą protokołu IEC 60870-5-104.

Dokumentacja rozdzielni została wykonana w programie Ruplan®, moduł 4.6 EVU.

Szczegóły

SPREPOWER LV – główna rozdzielnica obwodów niskiego napięcia (400V)

Typ rozdzielnicy:
SPREPOWER LV - główna rozdzielnica obwodów niskiego napięcia 

Rok produkcji:
2009

Napięcie robocze (Ue):
400 V / 50 Hz

Napięcie sterujące:
220 VDC

Prąd znamionowy (In):
2,500 A

Znamionowy prąd zwarciowy (Icw):
80 kA / 1 s (100 kA / 0.1 s)

Zabezpieczenie:
IP30 / IP55

Zakres temperatury środowiska pracy:
-30 to +40°C

Normy i przepisy:
EN 60 439-1, VDE0660

bgContainerEnde