Systemy obwodów pierwotnych i wtórnych dla stacji Wasserturm (enercity)

Przegląd

Rozdzielnica średniego napięcia (z podwójnym systemem szyn) z blokadami polowymi

Hanowerskie zakłady komunalne (Enercity) dostarczają energię elektryczną, gaz, ogrzewanie miejskie, wodę pitną oraz dodatkowe usługi dla ponad pół miliona ludzi.

Dla nowej stacji „Wasserturm”, która zasila w energię elektryczną północny Hanower, Sprecher Automation dostarczył rozdzielnicę SN o napięciu znamionowym 12kV z łącznikiem sekcyjnym z możliwością uziemienia z obu stron, a także sterowanymi przez SPRECON-E blokadami polowymi dla napięć 110kV i 12kV.

przegląd 1-2

Szczegóły

Rozdzielnica SN SPREPOWER MV-M2-DSS z blokadami polowymi SPRECON-E
Podział szyny zbiorczej na sekcję łącznikową i sekcje uziemienia po obu jej stronach (widok z dołu)
Komputer polowy SPRECON-E jako blokada polowa w rozdzielnicy 110kV

Rozdzielnica średniego napięcia (z podwójnym systemem szyn) z blokadami polowymi

Rozdzielnica SN

Zainstalowana rozdzielnica SPREPOWER MV-M2-DSS jest rozdzielnicą z sekcjonowanym podwójnym systemem szyn zbiorczych, ze zintegrowanym kanałem rozprężnym oraz z uziemnikami przy metalowym przedziale sekcji łącznikowej szyn.

Rozdzielnica SPREPOWER MV-M2-DSS działa zgodnie z normą EN 62271-200 (20kA/s, 2500A) i składa się z 44 metalowych przegród. Konstrukcja kanału rozprężnego pozwala na poszerzenie rozdzielnicy o pięć pól (specjalny projekt dla potrzeb klienta umożliwiający późniejszą rozbudowę).

Wspomniane 44 przegrody zaprojektowano jako:

  • 3 pola dopływowe
  • 29 pól odpływowych
  • 2 pola pomiarowe
  • 2 pola sprzęgła poprzecznego
  • 1 pole łącznika szyn
  • 1 pole przekładnikowe potrzeb własnych
  • 1 pole AF i 1 rezerwowe pole AF
  • 2 gotowe pola rezerwowe
  • 2 pola rezerwowe bez wyłączników

 

Blokady polowe rozdzielnicy

Dodatkowo do rozdzielnicy Sprecher Automation zainstalował również, sterowane za pomocą systemu SPRECON-E-C, blokady polowe w rozdzielnicy izolowanej gazem, 110kV (10-polowej) oraz w rozdzielnicy średniego napięcia SPREPOWER MV-M2-DSS (44-polowej).

Sterowane za pomocą systemu SPRECON-E-C blokady polowe w rozdzielnicy o napięciu znamionowym 110kV zainstalowano w osobnych szafach. W rozdzielnicy średniego napięcia urządzenia SPRECON-E-C zainstalowano w niskonapięciowych przedziałach szaf.

Oprócz blokad polowych rozdzielnicy, urządzenia SPRECON-E-C pełnią również funkcję sterowania i nadzoru obiema rozdzielnicami.

Stacja została oddana do użytku w listopadzie 2007 roku.

Rysunek schematyczny rozdzielnicy średniego napięcia 12kV SPREPOWER MV-M2-DSS
bgContainerEnde