Wprowadź e-mail. Instrukcja dotycząca resetowania hasła zostanie wysłana na skrzynkę.
Resetuj hasło

Kompletna technologia obwodów pierwotnych (110/15kV) dla stacji Reith Austriackich Linii Kolejowych

Rozdzielnica wysokiego napięcia (110kV)
Rozdzielnica średniego napięcia (15kV, 16,7 Hz, 1-biegunowa)

Stacja Reith (Tyrol, Austria) działa jako rezerwowe zasilanie trakcji linii kolejowej Mittenwald, zastępując w razie potrzeby obecnie działające linie odpływowe Zirl – Hochzirl oraz Zirl – Reith.

Dla tej stacji Sprecher Automation dostarczył całą technologię strony pierwotnej, składającą się z rozdzielnicy wysokiego napięcia SPREPOWER HV (110kV) i rozdzielnicy średniego napięcia SPREPOWER MV-M7 (15kV), a także kompleks usług, na które składały się planowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie.

Rozdzielnica wysokiego napięcia składa się z 5 pól: 2 pól liniowych, 1 pola przekładnikowego, 1 pola sprzęgła wzdłużnego i 1 pola liniowego dla rozdzielnicy przenośnej. Ponadto Sprecher Automation dostarczył:

  • Schemat lokalizacji
  • Obliczanie wielkości zwarciowych
  • Wykresy naprężeń konstrukcji stalowych
  • Schematy uziemień
  • Plany tras ciągów kablowych
  • Schematy połączeń

Sprecher Automation dostarczył również rozdzielnicę średniego napięcia SPREPOWER MV-M7 (15kV, 4-polowa), która została zaprojektowana specjalnie do zasilania trakcji:

  • 16,7 Hz
  • 1-biegunowa
  • W metalowej osłonie i z metalowymi grodziami
  • Typ testu wg normy EN 62271 200

Oprócz dostarczenia stalowej konstrukcji i aparatów łączeniowych na 110kV, Sprecher Automation zainstalował także cały system obwodów wtórnych.

Stacja Reith rozpoczęła pracę w marcu 2009 roku.

bgContainerEnde