Systemy obwodów pierwotnych i wtórnych dla stacji Substation Nord (Wels Strom)

Przegląd

Rozdzielnica średniego napięcia (z podwójnym systemem szyn) z rezerwowym systemem sterowania i nadzoru stacji

Wels Strom GmbH, będąc oddziałem dwóch spółek akcyjnych Elektrizitätswerk Wels AG oraz Energie AG, jest lokalnym dostawcą energii elektrycznej dla miasta Wels i okolic (Górna Austria).

W celu zagwarantowania dostaw energii dla miasta Wels, sieć 10kV w północno-zachodnim rejonie miasta Wels musiała zostać rozszerzona o nową stację.

Nowa stacja „Umspannwerk Nord” została zbudowana, aby sprostać ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz aby wesprzeć już istniejące stacje, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Zakłada się, że to właśnie w tym obszarze nastąpi największy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Lokalizacja tej stacji zapewnia również idealne możliwości połączenia z istniejącą siecią wysokiego napięcia.

Firmie Sprecher Automation, jako głównemu wykonawcy, zlecono dostarczenie rozdzielnicy średniego napięcia 12kV (napięcie robocze 10kV), jak również systemu obwodów wtórnych dla rozdzielnic o napięciu znamionowym 110kV i 10kV.

Szczegóły

SPREPOWER MV-M6-DSS: rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrzem, z wyjściami rozprężnymi.
Szyny zbiorcze DURESCA

Innowacyjna koncepcja średniego napięcia z systemem obwodów wtórnych

SPREPOWER Rozdzielnica średniego napięcia

Rozdzielnica SPREPOWER MV-M6-DSS, która spełnia warunki normy EN 62271-200, została zastosowana jako główna rozdzielnica średniego napięcia. W jej projekcie wykorzystano podwójny system szyn zbiorczych i wyposażono w kanał rozprężny. Główna rozdzielnica posiada 22 pola (31.5kA/1sek., 2500 A). 

Pola transformatorowe rozdzielnicy średniego napięcia łączą się z transformatorami za pomocą szyn zbiorczych DURESCA® (2000 A).

Zainstalowanie tych w pełni izolowanych i wstrząsoodpornych szyn zbiorczych daje najwyższą gwarancję bezpiecznej i prostej obsługi.

Oprócz głównej rozdzielnicy Sprecher Automation dostarczył również rozdzielnicę średniego napięcia (SPREPOWER MV-M1) dla systemów pomocniczych, która jest zaprojektowana jako rozdzielnica o pojedynczej szynie zbiorczej, w 10 szafach (25kA/1sek., 630 A).

Sprecher Automation zainstalował także komponenty systemu zdalnej kontroli radiowej (małej częstotliwości) w dwóch szafach rozdzielnicy dla systemów potrzeb własnych. Modulacja częstotliwości akustycznej (1996Hz) ma miejsce w obwodzie oscylacyjnym 10kV. System ten jest używany do kontroli ogrzewania wody w budynkach mieszkalnych, usług ochroniarskich, ulicznej sygnalizacji świetlnej i pomp grzewczych.

Przegląd pól rozdzielnicy SPREPOWER MV-M6-DSS

Rezerwowy system kontroli stacji SPRECON-E

Oprócz rozdzielnic Sprecher Automation zainstalował cały system obwodów wtórnych (SPRECON-E) dla rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia.

System kontroli stacji składa się z rezerwowych komputerów stacji i jest zdalnie obsługiwany przez firmę Sprecher Automation. Oba komputery stacji są połączone z centrum sterowania poprzez protokół IEC 60870-5-104.  

Oprócz prac inżynierskich i zaprojektowania schematów obwodów, Sprecher Automation przeprowadził również całą instalację i prace uruchomieniowe.

Wszystkie dostarczone systemy zostały oddane do użytku w październiku 2007 roku.

System sterowania i nadzoru stacji SPRECON-E dla rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia w stacji „Nord”
bgContainerEnde