O nas

Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.

ul Łączna 4
58-100 Świdnica
T: +48 74 851 42 06
T: +48 74 851 35 31
F: +48 74 851 35 32
info-pl@sprecher-automation.com

 

NIP: PL 8842502686
REGON: 891527444

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
nr KRS: 0000209429

Dane banku: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie
IBAN PLN: PL 93 1750 1309 0000 0000 0383 7688
IBAN EUR: PL 15 1750 1309 0000 0000 0383 7734
SWIFT: RCBWPLPW

 

Zarząd

Michał STRZELEWICZ
Helmut SCHABETSBERGER

bgContainerEnde