O nas

Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.

ul Łączna 4
58-100 Świdnica
T: +48 74 639 08 00
T: +48 74 639 08 01
info-pl@sprecher-automation.com

Strona internetowa: www.sprecher-automation.com
NIP: PL8842502686
Numer REGON: 891527444 Numer KRS: 0000209429
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

Zarząd: Michał STRZELEWICZ, Helmut SCHABETSBERGER

bgContainerEnde