Wizja – Innowacja – Zrównoważony rozwój

Nasze zaangażowanie w innowacyjność, a tym samym w rozwój nowych produktów automatyki do zastosowań na całym świecie, gwarantuje długotrwały, zrównoważony rozwój firmy, a co za tym idzie, bezpieczną przyszłość.

Prace rozwojowe i współpraca technologiczna z naszymi partnerami doprowadziły do powstania wyjątkowego portfela produktów, na który składają się zarówno tradycyjne technologie elektryczne, jak i zaawansowana technologicznie elektronika.

Linie produktów firmy Sprecher Automation

  • SPREPOWER (SPREcher POWER)
    Systemy rozdzielnic, instalacje obiektowe

  • SPRECON (SPREcher CONtrol)
    Systemy sterowania i nadzoru dla zakładów energetycznych, przemysłu i miejskich zakładów komunalnych

  • SPRESCAN (SPREcher SCANner)
    Systemy czujników i skanerów dla przemysłu drzewnego
bgContainerEnde