SPREBOX DA - Kompaktowe szafki sterownicze dla inteligentnych i bezpiecznych sieci dystrybucji

Przegląd

Stały wzrost ilości rozproszonych źródeł zasilania prowadzi do powstawania skomplikowanych struktur sieci średniego i niskiego napięcia. Ciągłe przekroczenia wartości granicznych oraz niepożądane stany działania wymuszają nieustanne monitorowanie sieci oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych.

Szybką i bezpieczną transmisję aktualnych danych sieciowych zapewnić mogą inteligentne urządzenia do automatyki i komunikacji, które na bieżąco skontrolują stan sieci i związanej z nią infrastruktury.

Szafki sterownicze SPREBOX DA zostały opracowane z myślą o szerokim zastosowaniu, są proste w montażu i zdalnie programowane (np. z poziomu przeglądarki internetowej).

 

Bezpieczne funkcjonowanie sieci

Kompaktowe szafki SPREBOX DA, w metalowej lub plastikowej obudowie, mają wiele możliwości zastosowania i wykonują wszystkie typowe funkcje sterownicze, zabezpieczeniowe i komunikacyjne w sieciach dystrybucji:

  • Sterowanie i zabezpieczenia stacji rozdzielczych
  • Sterowanie i zabezpieczenia systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (zarządzanie zasilaniem)
  • Telemechanika dla zakładów energetycznych, wodociągów, gazociągów, systemów sterowania ruchem i transportu

Głównym elementem szafek są urządzenia automatyki i zabezpieczenia SPRECON. W zależności od zastosowania są one wykorzystywane tak, by stworzyć rozwiązania optymalne pod względem zarówno obu tych technologii, jak i ekonomicznej opłacalności.

SPRECON oferuje różnorodne funkcje gromadzenia odpowiednich danych sieciowych, a także kontroli stanu sieci, wykorzystywane głównie przez automatykę dystrybucyjną. Dzięki temu systemy te przejmują zadania zdecentralizowanego zarządzania by tym samym odciążyć poziom SCADA.

Platforma SPRECON została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w infrastrukturze strategicznej, której oferuje różnorodne funkcje i mechanizmy bezpieczeństwa komunikacji.

SPRECON, a także procesy biznesowe Sprecher Automation są kwalifikowane do kolejnych procesów certyfikacyjnych związanych z przemysłem energetycznym.

 

PLUG & PLAY

Koncepcja szafek SPREBOX DA oparta jest na zasadzie „plug & play” („podłącz i używaj”). Dzięki temu pola średniego napięcia i moduły pomiarowe w łatwy sposób można połączyć za pomocą standardowych złączy przemysłowych.

Oprócz okablowania LAN, w zależności od potrzeb, do komunikacji bezprzewodowej oferowane są mobilne standardy łączności radiowej 3G, 4G lub LTE. Opcja obsługi dwóch kart SIM zmniejsza ryzyko występowania przerw w komunikacji.

Systemy SPREBOX DA mogą być chronione hasłami dostępu oraz bezpiecznie konfigurowane i diagnozowane poprzez Internet. Mają także możliwość kompleksowej weryfikacji połączenia PPP.

 

Zasilanie awaryjne

Systemy SPREBOX DA standardowo wyposażane są w inteligentne zasilacze awaryjne. W przypadku awarii zasilania, UPS dostarcza zasilanie do wszystkich zainstalowanych komponentów, a także do napędów łączników. Baterie akumulatorów mogą być dobierane stosownie do potrzeb.

Zasilacze UPS z certyfikatem VdS można nastawiać i obsługiwać za pomocą oprogramowania komputerowego. Baterie mają długą żywotność dzięki monitorowaniu poprzez czujniki temperatury i inteligentną technologię wskaźników poziomu wykorzystania.

Bezpieczeństwo

 

Ochrona przez gateway

Dzięki zastosowaniu gateway’a, Sprecher Automation oferuje także możliwość modernizacji istniejących już systemów, tak by spełniały one nowe standardy bezpieczeństwa IT i były przy tym opłacalne ekonomicznie.

W takim przypadku wystarczy wymiana osprzętu komunikacyjnego by istniejący system mógł nadal pracować w stacji.

Każda kolejna zmiana wymagań dotyczących bezpieczeństwa IT dla połączeń bezprzewodowych, jak np. nowe metody szyfrowania, powoduje jedynie konieczność aktualizacji gateway’a.

SPRECON, zgodnie z zasadą ochrony wielopoziomowej, zapewnia ochronę „end-to-end” oraz szyfrowanie przez CPU.

Wszystkie urządzenia SPRECON wyposażone są w zintegrowany firewall, wbudowany bezpośrednio w oprogramowanie.

Uwierzytelnianie użytkownika przeprowadzane jest bezpośrednio na urządzeniu komunikacyjnym lub na urządzeniu końcowym, nawet z lokalnym dostępem do urządzenia.

bgContainerEnde