Rozwiązania typu „one box” łączące funkcje zabezpieczenia i sterownika SPRECON-E-P D..6-2

> Zapytanie

Przegląd

Przegląd (1)

Seria SPRECON-E-P D..6-2 składa się z rozwiązań łączących w jednym urządzeniu funkcje zabezpieczenia i sterownika, co pozwala na ochronę przyrządów po stronie pierwotnej poprzez równoległe połączenie funkcji sterowania i nadzoru w systemach energetycznych. Funkcję głównego zabezpieczenia spełnia zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne.

Dzięki szerokiemu zakresowi zaimplementowanych funkcji urządzenia SPRECON-E-P D..6-2 mogą być używane do różnych zastosowań w zabezpieczaniu i sterowaniu. Cechuje je wyraźne oddzielenie zadań sterownika i zabezpieczenia, co pozwala na pracę obu urządzeń zarówno łącznie, jak i osobno:

  • Oddzielne modele danych
  • Oddzielne oprogramowanie sterownika i zabezpieczenia
  • Osobna konfiguracja sterownika i zabezpieczenia
  • Osobne hasła
  • Możliwość oddzielnej aktualizacji oprogramowania dla zabezpieczenia i sterownika
Zasada konsekwentnego oddzielenia funkcji zabezpieczenia i sterownika

Zakres funkcji

Zakres funkcji

Urządzenia te charakteryzuje wysoko rozwinięta technologia i dopasowane do potrzeb użytkowników wzornictwo. Pozwalają na realizację wyszukanych i kompleksowych rozwiązań przy jednoczesnych korzyściach ekonomicznych, osiąganych dzięki najwyższej z możliwych elastyczności i skalowalności. 

 

Koncepcja

Seria SPRECON-E-P D..6-2 zapewnia bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność na najwyższym możliwym poziomie, co jest osiągane poprzez konsekwentną separację technologii sterowania od technologii zabezpieczeń, a także poprzez integrację ogólnie przyjętych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Zastosowanie nowoczesnych technologii zabezpiecza obie funkcje urządzenia przed wzajemnym oddziaływaniem i dzięki temu zapewniona jest niezależność wykonywanych zadań.

bgContainerEnde