Wielofunkcyjne urządzenia sterujące
SPRECON-E-C

> Zapytanie

Przegląd

Wielofunkcyjne urządzenia do różnych zadań w zakresie automatyki

Kombinacja rozmaitych modułów wtykowych i szeroki zakres funkcji urządzeń SPRECON-E-C pozwala na tworzenie różnych konfiguracji indywidualnych na bazie spójnej platformy systemowej. Ponadto, urządzenia te są niezawodne i posiadają wysoką zgodność elektromagnetyczną.

Inną cechą platformy systemowej SPRECON-E jest możliwość łączenia protokołów różnych firm (np. IEC 61850, IEC 60870-5).

Obszary zastosowań

Systemy energetyczne

  • Rozdzielnice wysokiego i średniego napięcia, systemy dystrybucji
  • Elektrociepłownie, elektrownie wodne i farmy wiatrowe oraz elektrownie słoneczne
  • Zasilanie trakcji
  • Sieci przemysłowe
  • Sieci inteligentne

Miejskie zakłady komunalne

  • Wodociągi i oczyszczalnie ścieków
  • Gazownie i petrochemie, ciepłownie

Przykładowa konfiguracja

Urządzenia i funkcje

Szeroka skalowalność

Dzięki dużej różnorodności, nasze urządzenia do automatyki, sterowania i zdalnego sterowania znajdują wszechstronne zastosowanie w różnych zakładach przemysłowych i komunalnych.

Jednolita konstrukcja tych urządzeń pozwala na stosowanie ich jako komputery stacyjne, komputery polowe, zdalne moduły sterownicze lub inny rodzaj automatyki.

Standardowe protokoły, jak IEC 61850, IEC 60870-5-101, -103 i -104, ułatwiają komunikację i przesył danych do nadrzędnych systemów sterowania. Platformę systemową SPRECON-E cechuje także możliwość łączenia protokołów różnych firm. Ponadto, seria tych urządzeń integruje różne technologie komunikacyjne, jak przełączniki, przetworniki mediów i modemy GPRS.

Typowymi przykładami zastosowania urządzeń z serii SPRECON-E-C są:

 

 

Główny komputer stacyjny

dla rozdzielni i elektrowni (również jako redundantny)

Jednostka centralna do łączenia rozproszonych komputerów polowych lub zabezpieczeń, globalnych funkcji automatyki, redundantnego zasilania wewnętrznego, łączenia z nadrzędnym systemem SCADA

Komputer polowy lub sterownik polowy (BCU)

dla wszelkich typów rozdzielni i elektrowni, na wszystkich poziomach napięć

Sterowanie rozdzielnicami, przechwytywanie wartości mierzonych i wyliczanych, blokady, funkcje logiczne dla sekwencji łączeniowych itp.

Urządzenia typu one-box łączące funkcje zabezpieczenia i sterownika

systemów zasilania

Oddzielne modele danych, osobne oprogramowanie sterownika i zabezpieczenia, indywidualna konfiguracja sterownika i zabezpieczenia, osobne hasła

Blokady rozdzielnic

dla rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia

Kompleksowe rozwiązania dla blokad rozdzielnianych (blokady polowe i stacyjne), parametryzacja za pomocą sterowników PLC lub algebry Boole'a

Automatyczny regulator napięcia

dla transformatorów mocy z przełącznikami zaczepów napędzanymi silnikiem

Automatyczna równoległa praca kilku urządzeń (w trybie master/follower), monitorowanie prądu biernego do pięciu różnych wartości nastaw

Kontroler synchronizacji

dla rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia

Pomiar dwóch napięć w odniesieniu do różnicy fazy, częstotliwości i napięcia w celu przyłączenia do siebie sieci będących pod napięciem

Samoczynne załączanie rezerwy SZR

dla sieci energetycznych wszystkich poziomów napięć

Automatyczne przełączanie szyn, automatyczne uziemianie, automatyczne przełączanie dopływów, automatyczne załączanie/rozłączanie pól, testy rutynowe

Sygnalizator i rejestrator

do sygnalizacji zdarzeń, zakłóceń i alarmów (rozdzielczość 1ms) z panelem LED lub LCD

Zapobieganie drganiom styków, blokowanie drgań, filtrowanie sygnału, opóźnienie sygnału, sumowanie sygnałów, grupowanie sygnałów, operacje logiczne

Samoczynne częstotliwościowe odciążanie SCO

do automatycznego odłączania odbiorców w przypadku zmniejszenia częstotliwości w sieci dystrybucyjnej 

Obliczanie częstotliwości przez konfigurowalne algorytmy, wysyłanie komend z wielopoziomowym monitorowaniem lub poprzez GOOSE, pobieranie i wstępne przetwarzanie sygnałów alarmowych oraz sygnałów o zakłóceniach 

Koncentrator danych z zabezpieczeń

do zestawiania zabezpieczeń różnych producentów

Trzy modele: komputer komunikacyjny, komputer komunikacyjny do masowego przechowywania i archiwizowania danych z zabezpieczeń, komputer komunikacyjny do masowego przechowywania i archiwizowania danych ze stacjonarnym interfejsem HMI

Urządzenie komunikacyjne (Gateway)

do przekształcania różnych protokołów komunikacyjnych

Transformacja firmowych protokołów komunikacyjnych w standardy IEC 60870-5-101/104 i DNP V3.00

bgContainerEnde