Zdalne moduły sterownicze (RTU)
SPRECON-E-C

> Zapytanie

Przegląd

SPRECON-E, dzięki modułowej budowie i elastycznej konfiguracji, znajduje również zastosowanie w technologii zdalnego sterowania.

System ten pozwala na konfigurowanie różnych nowoczesnych struktur sieciowych. Jego komponenty mogą być z powodzeniem włączane w istniejące już sieci, nie powodując zakłóceń w zarządzaniu systemami i ich bieżącej pracy, co jest szczególną zaletą w przypadku zakładów energetycznych i komunalnych (elektrownie, gazownie, wodociągi, ciepłownie itp.).

Urządzenia mogą być obsługiwane poprzez odłączalny panel kontrolny SPRECON-E-CP z kolorowym wyświetlaczem, a rolę systemu nadzorującego (SCADA) pełni SPRECON-V460.

SPRECON-E dostarcza moduły włączane w proces bezpośrednio lub pośrednio.

 

Cechy systemu zdalnego sterowania SPRECON-E

 • Konfigurowanie sieci multi-hierarchicznych, ze zdalną diagnostyką i parametryzacją
 • Integracja z istniejącymi sieciami zdalnego sterowania jako interfejsy w centrum sterowania i/lub zdalne moduły sterownicze (stacyjne)
 • Różne protokoły komunikacyjne
 • Łączenie z protokołami komunikacyjnymi różnych firm
 • Połączenie z siecią telefoniczną (VPN, GSM, PSTN, itp.)
 • Wbudowane konwertery mediów (np. interfejs optyczny) i moduły komunikacyjne (modem GPRS, itp.)
 • Konfigurowalne funkcje automatyki (wykaz funkcji zgodny z IEC 61131-3)
 • Kanały serwisowe
 • Zintegrowany przełącznik i bezpieczeństwo IP (szyfrowanie)
 • Wbudowany firewall i funkcja routingu dla osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa w sieciach zdalnych

 

Obszary zastosowania

Energetyka

 • Rozdzielnice najwyższych, wysokich i średnich napięć, a także systemy dystrybucji
 • Elektrownie (np. węglowe, wodne, słoneczne, wiatrowe, itp.)
 • Zasilanie trakcji
 • Sieci przemysłowe

Zakłady użyteczności publicznej

 • Zakłady energetyczne
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Gazownie i petrochemie
 • Ciepłownie
Przykład konfiguracji sieci zdalnego sterowania z wykorzystaniem urządzeń z rodziny SPRECON-E-C i kompaktowych zdalnych modułów sterowniczych SPRECON-E-T3

Urządzenia i funkcje

Szafa z zamontowanymi zdalnymi terminalami sterowniczymi

Szeroka skalowalność

Dzięki szerokiej skalowalności zdalne moduły sterownicze znajdują zastosowanie we wszystkich typach elektrowni i zakładów komunalnych. Modułowa konstrukcja urządzeń z rodziny SPRECON-E pozwala na łatwą konfigurację, dostosowaną do rozmaitych potrzeb klientów.

Urządzenia montowane są w standardowych kasetach w trzech rozmiarach, a wejścia/wyjścia mogą być konfigurowane w niemal dowolny sposób.

Zastosowane standardy komunikacyjne IEC 61850, IEC 60870-5-101, -103 i -104 pozwalają na komunikację i przesył danych do nadrzędnego systemu SCADA. Poza tym można używać różnych protokołów firmowych.

Typowe przykłady zdalnych urządzeń sterowniczych SPRECON-E-C:

SPRECON-E-Cx6

Dla aplikacji przetwarzających dużą ilość danych, liczba wejść/wyjść (w zależności od konfiguracji): do około 500 wejść lub 240 wyjść, do 18 interfejsów szeregowych zgodnych z IEC 60870-5-101/-104 i/lub innymi firmowymi protokołami (np. SAT 1703)

SPRECON-E-Cx4

Dla aplikacji przetwarzających średnią ilość danych, liczba wejść/wyjść (w zależności od konfiguracji): do około 230 wejść lub 140 wyjść, do 18 interfejsów szeregowych zgodnych z IEC 60870-5-101/-104 i/lub innymi firmowymi protokołami (np. SAT 1703)

SPRECON-E-Cx2

Dla aplikacji przetwarzających niewielką ilość danych, liczba wejść/wyjść (w zależności od konfiguracji): do około 100 wejść lub 40 wyjść, do 14 interfejsów szeregowych zgodnych z IEC 60870-5-101/-104 i/lub innymi firmowymi protokołami (np. SAT 1703)

bgContainerEnde