Systemy SCADA
SPRECON-V460

> Zapytanie

Przegląd

Systemy SCADA
SPRECON-V460

Dzięki swojej skalowalności, SPRECON-V460 pełni funkcję przyjaznego użytkownikowi, wydajnego, otwartego interfejsu pomiędzy operatorami i procesami. Został opracowany szczególnie dla zakładów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych.

Korzystając z rozproszonej, wielowarstwowej koncepcji serwera z wieloma klientami, możliwe jest wykorzystywanie funkcjonalności systemu sterowania na wszystkich poziomach procesów i/lub poziomach napięć linii energetycznych. Koncepcja ta umożliwia jasne określenie odpowiedzialności w zakresie inżynierii, a także przetwarzanie danych zgodnie z wymogami procesu. Takie podejście ułatwia wdrażanie całkowicie nowych koncepcji redundancji, takich jak ring redundantny, pełniący zadania przesyłania pomiędzy wieloma serwerami.

Oprócz standardowych protokołów komunikacyjnych IEC 61850 i IEC 60870-5-104, SPRECON-V460 obsługuje ponad 150 protokołów wykorzystywanych w automatyce przemysłowej i systemach sterowania budynkami. Może być również wykorzystywany jako gateway procesów lub konwerter protokołów. Protokół ICCP / TASE.2 umożliwia ponadto komunikację z innymi systemami sterowania.

Ekrany monitora i koncepcje obsługi mogą w prosty sposób być dostosowywane do indywidualnych potrzeb konkretnych użytkowników, a funkcjonalność dopasowana do specyfiki ich pracy.

System sterowania sieci charakteryzuje się efektywną inżynierią ze spójną orientacją obiektową i łatwą integracją w heterogeniczną infrastrukturę. SPRECON-V460 pracuje w systemach rozproszonych i indywidualnie rozbudowywanych, np. poprzez integrację aplikacji VBA lub VSTA .NET. Biblioteki symboli i zaawansowane funkcje zastępcze na wszystkich etapach parametryzacji umożliwiają szybkie i w dużej mierze bezbłędne tworzenie obrazów procesu.

SPRECON-V460 doskonale nadaje się do migracji starych systemów sterowania sieci i niemalże poszczególnych sterowników dzięki otwartym interfejsom inżynieryjnym z obsługą VBA lub VSTA .NET. Firma Sprecher Automation opracowała własne kreatory automatycznego przesyłania danych, aby zminimalizować konieczność przeprowadzania pełnych testów bitowych. Pomyślnie dokonano już kilka migracji systemów SICAM 230 i SAT 250.

SPRECON-V460 spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa IT, niezbędne do użytkowania w infrastrukturze o krytycznym znaczeniu.

Szczegóły

Funkcje podstawowe

SPRECON-V460 posiada następujące funkcje podstawowe:

 • Elastyczna koncepcja obsługi
 • Wizualizacja z możliwością powiększania, przesuwania i porządkowania
 • Bezpieczne wydawanie komend sterowniczych
 • Zabezpieczony dostęp do sterowania i administracji
 • Hierarchiczny, obrazowy sposób alarmowania
 • Kolorowanie topologii sieci i elementów sieciowych
 • Lista odnotowanych powiadomień (ASL)
 • Spontaniczna/cykliczna archiwizacja danych dotyczących procesów
 • Wbudowana funkcja raportowania i analiz wydajności produkcji
 • Sterowanie zgodnie z normą IEC 61131-3
 • Archiwizacja pomiarów z możliwością sumowania i wyszukiwania wartości min., maks. i średnich
 • Wykresy z funkcją analizy trendów
 • Kompatybilność sieciowa, redundancja
 • Zmiana języka w trybie online w standardzie Unicode, tabele języków
 • Zgodność z pakietem Microsoft® Office (CSV, SQL, HTML, XML, COM, itd.)
 • Kontekstowa pomoc ekranowa
 • Przegląd diagnostyk, analizy protokołów
 • Serwer SQL do archiwizacji danych
 • Funkcje bramki transmisji danych
 • Gateway Azure do połączenia z Microsoft® Cloud
 • Wysyłanie wiadomości sms i e-mail

 

Funkcje systemu SCADA

Oprócz standardowych funkcji SCADA, SPRECON-V460 oferuje następujące specjalistyczne funkcje zarządzania bezpieczeństwem sieci:

 • Koncepcja wielopoziomowych i rozproszonych systemów sterowania
 • Wizualizacja z możliwością powiększania, przesuwania i porządkowania
 • Prognozowanie produkcji i przebiegu procesu
 • Automatyczne alarmowanie o awariach w układzie
 • Blokowanie poleceń sieciowych
 • Zarządzanie siecią oparte na SNMP
 • Webserver (monitoring i sterowanie)
 • Wykrywanie zwarć (doziemnych i międzyfazowych)
 • Symulacje i rejestrowanie procesów
 • Sekwencje łączeniowe i symulacje
 • Kalkulowanie obciążeń
 • Prognozowanie obciążenia
 • Zarządzanie obciążeniem sieci
 • GIS Editor i Control
 • Zarządzanie zasilaniem

 

Infrastruktura strategiczna

SPRECON-V460 jest optymalnym narzędziem do wykorzystania w infrastrukturze o strategicznym znaczeniu.

 • Oddzielenie edytora od środowiska pracy
 • Sygnowanie plików
 • Silne szyfrowanie komunikacji między serwerem, rezerwowym serwerem i klientami w sieci oraz w komunikacji z klientami sieciowymi
 • Kontrola dostępu: tylko uwierzytelnieni klienci otrzymują dostęp do serwera
 • Obsługa IPv6 w systemie podstawowym. Redundancja i narzędzia do obsługi sieci działającej w IPv6
 • OPC-UA: klient i serwer obsługują certyfikaty i uwierzytelnianie użytkownika
 • Zarządzanie użytkownikami: pełna obsługa Active Directory
 • Zaszyfrowane hasła w środowisku pracy i w edytorze
 • Oprogramowanie SPRECON-V460 pracuje w trybie z uprawnieniami standardowego użytkownika
 • Uruchamiany jako usługa systemowa (bez graficznego interfejsu)
 • Klienci mogą być uruchomieni w terminalu serwera
 • Kopia zapasowa historii zmian i projektu
bgContainerEnde