SPRECON - Wizualizacja procesów

> Zapytanie

Przegląd

Dyspozytorski system sterowania i nadzoru SPRECON-V460

SPRECON-V460 spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym centralnym systemom sterowania w zakresie nadzoru i kontroli procesów zachodzących w trakcie produkcji i dystrybucji energii.

Ogromna ilość funkcji i zastosowań możliwa jest dzięki zgodności systemu z międzynarodowymi standardami i technologiami, synergii osiąganej z oszczędności energii w przemyśle, a także ciągłemu rozwojowi systemu wizualizacji procesów. Zachowując całkowitą spójność systemu SPRECON-V460 na wszystkich poziomach procesu, Sprecher Automation wprowadza nowy standard do systemów SCADA na świecie. 

SPRECON-V460 EDYTOR pozwala na wygodne tworzenie i obsługę projektów wizualizacji na różnych poziomach procesu. W rezultacie użytkownik otrzymuje uniwersalne narzędzie do obsługi systemu.

SPRECON-V460 ułatwia wizualizację procesów we wszystkich możliwych zakresach:

 • Lokalne panele sterownicze HMI
 • Stanowiska HMI na poziomie stacji, urządzeń lub lokalne systemy sterowania obiektem
 • Wielopoziomowe, hierarchiczne systemy SCADA gorącej redundancji dla sieci o różnych strukturach

 

Obszary zastosowania

Systemy energetyczne

 • Rozdzielnice wysokich i średnich napięć
 • Systemy dystrybucji
 • Elektrownie węglowe, wodne i wiatrowe
 • Systemy zasilania trakcji
 • Sieci przemysłowe

Zakłady użyteczności publicznej

 • Wodociągi i kanalizacja
 • Gazownie i petrochemie
 • Ciepłownie
 • Tunele i systemy sterowania ruchem ulicznym

 

System zapewnia wiele funkcji umożliwiających wyświetlanie informacji o procesach:

 • Zmiana koloru, przesuwanie elementu, wyświetlanie tekstu i liczb
 • Przyciski tekstu i bitmap, przełączane lub łączone bloki list
 • Bargrafy, wielofunkcyjne regulatory, wartości liczbowe, dynamiczny wyświetlacz tekstowy i wskaźnik umożliwiający bardzo dokładne wyświetlanie wartości
 • Programowalne kontrolki ActiveX® do indywidualnych rozwiązań
 • Dowolnie konfigurowane elementy wektorowe (koła, prostokąty, linie itd.) oraz dowolnie definiowane czcionki, kolory i ustawienia obrazu 3D
 • Biblioteki ze zdefiniowanymi symbolami wyłączników i całkowicie skonfigurowanymi polami stacji energetycznych

 

Elastyczna koncepcja obsługi

System SPRECON-V460 może być obsługiwany za pomocą:

 • Okien dialogowych
 • Menu kontekstowego
 • Głównego menu
 • Interaktywnych ikon
 • Operacji „przeciągnij i upuść”
 • Powiększania, przesuwania i porządkowania
 • Zastosowania wielu okien i monitorów
 • Technologii ekranów dotykowych

 

W obszarze HMI i wizualizacji procesów Sprecher Automation położył szczególny nacisk na grafikę interfejsów użytkownika – szczególnie w oknach pomocy i obsługi, a także na wygląd różnych funkcji.

SPRECON-V460 oferuje szeroki wachlarz elementów graficznych, czytelnie obrazujących bieżący stan procesów. System ten gwarantuje szybkie alarmowanie o ważnych wydarzeniach procesowych.

 

Panel kontrolny HMI SPRECON-CP

Oprócz zdalnego sterowania poprzez standardowe i firmowe protokoły SCADA, system gwarantuje wygodną i prostą obsługę za pomocą odłączalnego panelu kontrolnego z pełnograficznym wyświetlaczem.

bgContainerEnde