Lokalny panel kontrolny
SPRECON-CP

> Zapytanie

Przegląd

Do każdego urządzenia z serii SPRECON-E można podłączyć pełnograficzny (monochromatyczny lub kolorowy) panel kontrolny, za pomocą którego można obsługiwać poszczególne sekcje stacji energetycznej, zarówno z poziomu pojedynczego urządzenia czy pola stacji, jak i z poziomu głównego centrum sterowania.

Oprócz konfigurowalnych schematów pól (aparatów łączeniowych, pomiarów itp.), które można zaprojektować za pomocą wygodnego w użyciu edytora, na panelu kontrolnym dostępne są listy zdarzeń i alarmów, a także przegląd wejść/wyjść.

Obrazy i parametry są zapamiętywane przez urządzenie SPRECON-E i ładują się do panelu kontrolnego automatycznie, po jego podłączeniu.

Odłączalny panel może być montowany w odległości maksymalnie 15 metrów od jednostki sterującej.

Zamiast panelu kontrolnego lub jako dodatek do panelu, Sprecher Automation oferuje również panel alarmowy ze 100 konfigurowalnymi diodami LED.

Możliwe kombinacje paneli dla urządzenia SPRECON-E:

  • 1 panel kontrolny + 1 panel alarmowy
  • 1 panel alarmowy + 1 panel alarmowy

Sprecher Automation oferuje także tradycyjne panele kontrolne. 

bgContainerEnde