Obsługa stacji
SPRECON-V460

> Zapytanie

Przegląd

Typowe funkcje systemu sterowania i nadzoru

 • Elastyczna koncepcja obsługi
 • Bezpieczne wydawanie komend sterowniczych
 • Zabezpieczony dostęp do sterowania i administracji
 • Obrazowy, hierarchiczny sposób alarmowania
 • Kolorowanie architektury
 • Lista odnotowanych powiadomień (ASL)
 • Spontaniczna/cykliczna archiwizacja danych dotyczących procesów
 • Raportowanie
 • Sterowanie zgodnie z normą IEC 61131-3
 • Archiwizacja pomiarów z możliwością sumowania i wyszukiwania wartości min., maks. i średnich
 • Wykresy z funkcją analizy trendów
 • Kompatybilność sieciowa, redundancja
 • Oparta na ujednoliconym kodzie możliwość zmiany języka na wybrany z tabeli
 • Zgodność z pakietem Microsoft® Office (poprzez CSV, SQL, HTML, XML, COM, itd.)
 • Kontekstowa pomoc ekranowa
 • Przegląd diagnostyk, analizy protokołów
bgContainerEnde