Automatyka systemów energetycznych

Przegląd

System dyspozytorski dla energetyki –
nowe stacje i modernizacja

SPRECON-E jest rezultatem długoletniego doświadczenia w dziedzinie inżynieringu i automatyki systemów energetycznych. SPRECON-E, jednolity i niezależny od rodzaju procesu system dyspozytorski, posiada szeroki zakres zastosowań – od tradycyjnych stacji energetycznych do sieci inteligentnych - i doskonale sprawdza się obszarach:

 • Sterowania stacjami
 • Zabezpieczeń systemów energetycznych
 • Zdalnego sterowania
 • Sterowania elektrowniami
 • SCADA

Zastosowanie w energetyce

 • Rozdzielnice najwyższych, wysokich i  średnich napięć, a także systemy dystrybucji
 • Elektrownie (np. węglowe, wodne, słoneczne, wiatrowe, itd.)
 • Zasilanie trakcji 
 • Sieci przemysłowe

Zastosowanie w zakładach użyteczności publicznej

 • Zakłady energetyczne
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Gazownie i petrochemie
 • Ciepłownie

Ścieżki transmisji danych, specyficzne dla każdego z rodzajów zastosowań, umożliwiają „otwartą” komunikację z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Konsekwentne modułowe wzornictwo sprzętowe i programowe pozwala na standaryzację, a także realizację specyficznych rozwiązań. Ułatwia również stopniowe budowanie systemów sterowania o różnej charakterystyce i zakresach funkcjonalnych.

Autonomiczne systemy i urządzenia innych producentów mogą być łatwo integrowane z systemem SPRECON-E. System ten obsługuje zarówno standardowe protokoły, takie jak IEC 61850 i IEC 60870-5, jak i protokoły różnych producentów.

Architektura systemu

Architektura systemu

Stacja robocza HMI systemu SPRECON-V460 umożliwia wygodną, bezpieczną i łatwą obsługę systemu energetycznego. Ten system wizualizacji typu „multi-client” może być obsługiwany za pomocą przenośnych urządzeń, takich jak lokalne panele sterownicze HMI, notebooki czy smart fony, a także stacje dyspozytorskie HMI i nadrzędne systemy SCADA w sieciach zasilania. 

Do lokalnej obsługi urządzeń system SPRECON-E oferuje pełnograficzny panel sterowniczy HMI, który może być podłączony bezpośrednio do urządzenia lub zamontowany w odległości kilku metrów od urządzenia.

Ten poziom systemu (np. poziom stacji z centralną jednostką sterowniczą/komputerem stacyjnym, lub gateway’em), który jest nadrzędny względem pozostałych, może również służyć jako system zapasowy. 

Komputer stacyjny SPRECON-E posiada budowę modułową i następujące cechy:

 • Budowa dostosowana do rodzaju funkcji
 • Oprogramowanie do
  • Określonych funkcji, takich jak blokady rozdzielnic, automatyka, regulatory (np. regulator napięcia), logiki, itd.
  • Zarządzania danymi procesu
  • Archiwizowania danych procesu
  • Rejestrowania
  • Lokalnej i zdalnej komunikacji

 

Komputer SPRECON-E posiada następujące funkcje, wykorzystywane do lokalnej i zdalnej obsługi poprzez modem/sieć lub Internet:

 • Obsługa systemu, konfiguracja i parametryzacja
 • Automatyczna transmisja danych (pamięć masowa) i ich ewaluacja 
 • Bezpieczny dostęp do systemu

 

Dane są przetwarzane przez komputery na poziomie urządzeń, pola lub centralnego systemu sterowania (SPRECON-E-C/-P/-T3).

Zastosowane standardowe protokoły IEC 61850, IEC 60870-5-101, -103 i -104 umożliwiają szybką i bezpieczną komunikację, a także transmisję danych do systemu nadrzędnego (np. SCADA). SPRECON-E obsługuje również wiele firmowych protokołów komunikacyjnych. 

Produkty
Zrealizowane projekty
bgContainerEnde