Automatyka przemysłu papierniczego i celulozowego

Przegląd

Przemysł papierniczy jest ważną częścią dochodowego łańcucha „las–drewno–papier”.  Pulpa (ścier drzewny) jest niezbędny do produkcji papieru. 90% światowej produkcji pulpy pochodzi z drewna.

Automatyka w przemyśle papierniczym obejmuje cały proces produkcji, od pulpy aż do magazynowania papieru, logistyki i wysyłki. Oprócz technologii sterowania poszczególnymi sekcjami zakładu i maszynami, głównym wyzwaniem jest podawanie i transport materiału pomiędzy różnymi sekcjami zakładu.

Dla zakładów papierniczych najważniejszym czynnikiem jest całodobowa ciągłość produkcji, precyzja w zbieraniu i monitorowaniu danych o procesie i systemie, a także konkretnych informacji niezbędnych podczas konserwacji.

Wizualizacja procesu w rozcieralni (przegląd)
Wizualizacja segregowania pulpy (pod względem jakości)

Gotowe rozwiązania

Sterowanie procesem

Do wizualizacji procesów Sprecher Automation dostarcza stanowiska dyspozytorskie HMI i nadrzędne centra sterownicze. Cały zakład jest sterowany i monitorowany za pomocą oprogramowania wizualizacyjnego, optymalnie dostosowanego do wymagań klienta. System zapewnia także rezerwowe rozwiązania klient-serwer.

Istniejące wcześniej komponenty zakładu w prosty sposób mogą być integrowane z nowym systemem. System sterowania procesami Sprechera pozwala także na połączenie z istniejącym systemem informatycznym poprzez otwarte interfejsy.

Sprzęt sterowniczy (PLC) i oprogramowanie sterujące umieszczone w szafach sterowniczych przetwarzają dane dotyczące procesu.

 

Główne obszary automatyzacji

  • Przerób pulpy
  • Przerób makulatury
  • Recykling
  • Transport papieru i logistyka

 

Zasilanie

Serie produktów SPREPOWER i SPRECON-E, to rozdzielnice dla wszystkich poziomów napięć i systemy obwodów wtórnych wykorzystywane w automatyce i zabezpieczeniach. Ten pakiet do zasilania uzupełniany jest przez kalkulacje sieciowe, budowę pomieszczeń i kontenerów, modernizacje, a także niezbędną obsługę i inne prace serwisowe.

Zrealizowane projekty
bgContainerEnde