Sprecher Automation w Polsce

W 2004 roku, wraz z powstaniem Sprecher Automation Polska Sp. z o.o., pierwszego zagranicznego oddziału w Świdnicy, rozpoczął się pomyślny proces globalizacji działalności Sprecher Automation.

Portfolio produktów Sprechera doskonale spełniało wymagania polskiego rynku energetycznego – pod względem technicznym i handlowym – dlatego oddział ten już wkrótce zaczął odnosić sukcesy.                         

Lokalizacje

Sprecher Automation Polska Sp z o.o.

 

ul. Łączna 4,
58-100 Świdnica,
Polska
T: +48 74 639 08 00
T: +48 74 639 08 01

info-pl@sprecher-automation.com

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Kontakt

 

 

Michał STRZELEWICZ
Dyrektor Generalny
O Nas

Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.
Systemy Sterowania i Nadzoru,
Automatyka i Zabezpieczenia
Procesów Energetycznych i Przemysłowych

ul. Łączna 4,
58-100 Świdnica
Polska

info-pl@sprecher-automation.com
www.sprecher-automation.pl


T: +48 74 639 08 00
T: +48 74 639 08 01

Sprecher Automation Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000209429; NIP: PL 8842502686; REGON: 891527444.

bgContainerEnde