Centrum szkoleniowe

Szkoła to instytucja, w której poznajemy teorię. Natomiast umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nabywamy podczas szkoleń. W odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe klientów, Centrum Szkoleniowe Sprecher prowadzi szkolenia praktyczne związane z konkretnymi zadaniami.

Dzięki nowoczesnym technikom szkoleniowym klienci zdobywają wiedzę niezbędną podczas planowania, obsługi i eksploatacji systemów sterowania i nadzoru dostarczanych przez firmę Sprecher Automation. Dzięki intensywnym i praktycznym kursom szkoleniowym nasi klienci odnoszą wymierne korzyści:

 • Samodzielność i niezależność w obsłudze i ewentualnej rozbudowie systemów
 • Skrócenie czasu wyłączeń dzięki sprawnemu usuwaniu usterek

Centrum szkoleń

Szkolenia produktowe

 • SPRECON-E: zintegrowane systemy automatyki dla energetyki
  • system sterowania i nadzoru stacji
  • telemechanika
  • zabezpieczenia systemów energetycznych
 • SPRECON-V: wizualizacja obiektów i procesów
 • SPREPOWER: rozdzielnice
 • SPRESCAN: technologia czujników i systemu skanerów dla przemysłu drzewnego

 

Ogólne szkolenia techniczne

 • Podstawowe szkolenie techniczne dla techników automatyki
 • Szkolenia z zakresu procesów komunikacji sieciowej
 • Szkolenia z zakresu podstawowych standardów automatyki
 • Szkolenie z zakresu systemów operacyjnych i ich obsługi

Techniki

W zależności od indywidualnego stylu nauczania i wymagań klienta Centrum Szkoleniowe Sprecher oferuje różne metody szkoleniowe. Uczestnicy mogą wybierać i łączyć metody dopasowane do własnych potrzeb.

Szkolenie modułowe
"Klasyczne" szkolenie, zapewniające podstawową wiedzę, bez ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie modułowe z ćwiczeniami praktycznymi
Po szkoleniu podstawowym wiedza teoretyczna zostanie pogłębiona przy pomocy ćwiczeń praktycznych

Warsztaty dedykowane

W przeciwieństwie do standardowych szkoleń, warsztaty dedykowane są przygotowywane indywidualnie i koncentrują się na konkretnych rozwiązaniach.

Szkolenie na obiekcie
Ta technika szkoleniowa może obejmować ćwiczenia praktyczne na terenie obiektu lub szkolenie w siedzibie klienta.

Program trenerski
Po zakończeniu programu szkolenia, umiejętności parametryzacji systemów automatyki można przećwiczyć w praktyce pod okiem profesjonalnych trenerów.

E-Learning
Oprócz szkoleń standardowych Sprecher Automation oferuje również szkolenia w "wirtualnej klasie", które umożliwiają przeprowadzanie sesji treningowych w różnych miejscach. Jeżeli nie możliwe jest połączenie "na żywo" Sprecher Automation zapewnia materiały wideo lub dostęp do materiałów przez Internet.  

 • Seminarium internetowe
  Uczestnicy szkolenia łączą się ze swoim trenerem poprze Internet. Komunikacja podczas takiego szkolenia odbywa się dwukierunkowo, tak jak podczas tradycyjnego szkolenia. Treść szkolenia wyświetlana jest na ekranie i szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego.
 • Instruktaż wideo
  Jako dodatek do dokumentacji produktowej Sprecher Automation oferuje video instruktaż. Dzięki niemu procedury GUI (np. wprowadzanie parametrów) mogą być nagrywane i odtwarzane w celu dalszego samokształcenia.

Induwidualny program szkoleniowy
Indywidualne programy szkoleniowe zostały przygotowane specjalnie dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój zasobów ludzkich i planują szkolenia dla dużych grup pracowników, np. szkolenia dla serwisantów systemów automatyki.

Plany szkoleń

Centrum Szkoleniowe Sprecher proponuje indywidualnie dobrany "mix" technik szkoleniowych. Na przykład program rozpoczynają seminaria internetowe, które w czasie krótkich lekcji przekazują podstawową wiedzę teoretyczną. Następnym punktem programu są ćwiczenia praktyczne i symulacje.

Na warsztatach uczestnicy przećwiczą zadania spotykane w warunkach rzeczywistych. Ponadto, programy trenerskie lub seminaria internetowe pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. Centrum Szkoleniowe Sprecher wystawia certyfikaty, które potwierdzają ukończenie poszczególnych szkoleń i pozwalają śledzić postępy w nauce.

Przykłady programów szkoleniowych

Przykłady programów szkoleniowych
SZKOLENIE Ilość dni Cena Ćwiczenia praktyczne
język: pol / ang
Ogólne szkolenia produktowe
SPRECON-E szkolenie podstawowe 1 do uzgodnienia nie
SPRECON-E Service 2 do uzgodnienia tak
SPRECON-E Designer 2 do uzgodnienia tak
SPRECON-E PLC-Designer 2 do uzgodnienia tak
SPRECON-E-P-Engineering 2 do uzgodnienia tak
SPRECON-V460 obsługa i konfiguracja 5 do uzgodnienia tak
Szkolenia ogólne
Wprowadzenie do automatyki stacji energetycznych 2 do uzgodnienia nie
Wprowadzenie do technologii zabezpieczeń 2 do uzgodnienia nie
Wprowadzenie do technologii rozdzielnic 2 do uzgodnienia nie
Technologie sieciowe w automatyce 2 do uzgodnienia nie
IEC 60870-5-101/103/104 podstawy i ćwiczenia praktyczne 2 do uzgodnienia tak
IEC 61850 podstawy i ćwiczenia praktyczne 2 do uzgodnienia tak
Szkolenie Trenerskie 2 do uzgodnienia tak
Bezpieczeństwo
IT Security - podstawy 2 do uzgodnienia nie
IT Security - wzmacnianie bezpieczeństwa systemu SPRECON-E 2 do uzgodnienia tak
IT Security - wzmacnianie bezpieczeństwa systemu SPRECON-V460 2 do uzgodnienia tak
Bezpieczeństwo sieci energetycznych 1 do uzgodnienia nie
IT Security - testy i kontrola 1,5 do uzgodnienia tak
IT Security - warsztaty 1 do uzgodnienia tak
Szkolenia indywidualne
Zajęcia warsztatowe 1 do uzgodnienia tak
Certyfikacja
Certyfikat SCME 1 do uzgodnienia tak
Certyfikat SCSE 1 do uzgodnienia tak
Certyfikat SCSP 1 do uzgodnienia tak
Certyfikat SCTR 1 do uzgodnienia tak

Certyfikacja

Centrum Szkoleniowe Sprecher wystawia certyfikaty potwierdzające zdobycie podczas szkoleń wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

Cel certyfikacji

 • Zdobywanie wiedzy na temat produktów SPRECON
 • Poprawa umiejętności obsługi urządzeń SPRECON
 • Wzrost produktywności 
 • Obniżenie kosztów obsługi

 

Poziomy programu certyfikacji:
SCME – Certyfikowany przez Sprecher Automation Inżynier Utrzymania 
Inżynierowie SCME, na podstawie instrukcji, samodzielnie obsługują systemy sterowania SPRECON i wykonują różne zadania inżynierskie

 

SCSE – Certyfikowany przez Sprecher Automation Inżynier Systemów Sterowania 
Inżynierowie SCSE samodzielnie rozwiązują problemy inżynierii systemów sterowania SPRECON

 

SCSP – Certyfikowany przez Sprecher Automation Specjalista ds. Systemów Sterowania 
Specjaliści SCSP samodzielnie rozwiązują skomplikowane problemy inżynierii systemów sterowania. Posiadają też wiedzę niezbędną przy ocenie systemów automatyki SPRECON oraz do występowania w roli trenerów projektu

 

SCTR – Trener Certyfikowany przez Sprecher Automation 
Trenerzy SCTR mogą przekazywać swoją wiedzę osobom trzecim z wykorzystaniem technik i programu szkoleń Centrum Szkoleniowego Sprecher

 

Jak zdobyć certyfikat?
Certyfikacja z SCME składa się z egzaminów teoretycznego i praktycznego z obsługi systemów automatyki SPRECON. Przygotowania i egzamin odbywają się w jednej z siedzib Centrum Szkoleniowego Sprecher. Do udziału w drugim i trzecim poziomie certyfikacji (SCSE i SCSP) wymagane jest udokumentowanie posiadanego doświadczenia praktycznego w obsłudze systemów automatyki (np. świadectwa FAT i SAT). Podstawą do certyfikacji SCTR jest uczestnictwo w "Szkoleniu dla trenerów" oraz pomyślne ukończenie trzech szkoleń produktowych SPRECON.

Media

Broszury i opis szkoleń

Broszura informacyjna

Opis szkoleń

Ogólne warunki szkolenia

Ogólne warunki szkoleń (2020)

bgContainerEnde