SPRENET

SPRENET – Stabilność sieci energetycznych

Ogromnym wyzwaniem, jakie stoi przed projektantami nowoczesnych systemów dystrybucji energii elektrycznej, jest integracja wszystkich użytkowników sieci - producentów, konsumentów i prosumentów, a także fakt, że wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł odbywa się na wszystkich poziomach napięć.

Stale rosnący poziom zaawansowania sieci dystrybucyjnych wymaga stosowania dobrze zaprojektowanych, zintegrowanych koncepcji wymiarowania instalacji sieciowych i urządzeń pierwotnych, a także zoptymalizowanych koncepcji zabezpieczeń.

Dzięki pakietowi usług SPRENET, Sprecher Automation oferuje zakładom energetycznym i przemysłowym profesjonalne analizy i kalkulacje sieciowe w zakresie zaawansowanych i stabilnych sieci dystrybucji do 110 kV.

Bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj niezbędne. Ze względu na rozproszone zasilanie i wytwarzanie energii należy kontrolować wytrzymałość zwarciową mechaniczną i cieplną urządzeń po stronie pierwotnej. Ponadto, wymagane jest selektywne działanie systemów zabezpieczeń, z uwzględnieniem wszystkich możliwych stanów przełączania.

Optymalne parametry urządzeń pierwotnych ustala się na podstawie obliczeń rozpływu mocy i prądów zwarciowych.

Obliczenia prądów zwarciowych wykonywane są zgodnie z normą IEC 60909-0. Oprócz analizy charakterystyki mechanicznej i cieplnej rozdzielnic, obliczenia prądów zwarciowych wykorzystywane są także do sprawdzania czasów zwarć w sekcjach kablowych.

Obliczenia rozpływu mocy służą analizie sieci przesyłowych w warunkach pracy. Jakość napięcia musi być gwarantowana, a urządzenia pierwotne muszą być chronione przed przeciążeniami.

Obliczenia rozpływu mocy i prądów zwarciowych są podstawą przy tworzeniu koncepcji zabezpieczeń i determinują ich konfigurację.

Obliczenia prądów zwarciowych służą także do analizy poprawnego funkcjonowania rezerwowych systemów zabezpieczeń.

 

JEDEN ekspert w zakresie sieci energetycznych

SPRENET to zintegrowane podejście do optymalizacji bezpieczeństwa dostaw energii, a także niezawodności urządzeń po stronie pierwotnej. Główną zaletą tego pakietu serwisowego jest to, że zapewnia kompleksowe planowanie i ustawianie parametrów – bez potrzeby użycia zewnętrznych interfejsów czy dodatkowych zabiegów koordynacyjnych.

Jako ekspert w zakresie energetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, Sprecher Automation planuje i realizuje projekty „pod klucz” służące stabilności i bezpieczeństwu dostaw energii.

Oprócz analiz sieciowych, które dostarczają danych do wymiarowania systemów energetycznych, przygotowania profili napięciowych i sprawdzania różnych możliwości operacyjnych sieci, a także symulacji i selektywności systemu zabezpieczeń, SPRENET służy także do tworzenia kompletnych projektów koncepcyjnych wyposażenia dodatkowego.

Ponadto, SPRENET rejestruje wszystkie niezbędne dane dotyczące połączeń i relacji w sieci, tworząc tym samym bazę dla późniejszych audytów.

 

SPRENET w skrócie

Pakiet SPRENET obejmuje następujące usługi:

 • Doradztwo i planowanie
 • Obliczenia sieciowe
 • Projektowanie systemów zabezpieczeń
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji działania sieci
 • Określanie parametrów zabezpieczeń
 • Dobór odpowiedniego sprzętu (włącznie z przetwornikami)
 • Testy wytrzymałości zwarciowej
 • Testy selektywnego działania zabezpieczeń
 • Analizy rozpływów mocy
 • Profile napięciowe
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia dodatkowego
 • Konfiguracja urządzeń
 • Uruchomienia
 • Testy cykliczne
 • Wsparcie przy rozbudowie sieci
bgContainerEnde